Als je gaat trouwen is er een keuze tussen trouwen in gemeenschap van goederen of met opmaken van huwelijks voorwaarden. Wat is precies een gemeenschap van goederen en hoe speelt dat bij een scheiding een rol?

Gemeenschap van goederen

Voor 1 januari 2018

Het huwelijksgoederenrecht is met ingang van 1 januari 2018 veranderd.
Ieder huwelijk (en geregistreerd partnerschap) dat vóór die datum is gesloten, en waarvoor partijen geen huwelijksvoorwaarden hebben opgemaakt, heeft tot een algehele gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten geleid. Dat betekent dat echtgenoten samen eigenaar zijn van alle vermogensrechten (vorderingen en schulden) en roerende en onroerende zaken die zij voor of tijdens het huwelijk verwerven. Dat betekent dus eigenlijk dat alles wat de echtgenoten bezitten van hun samen is.
De uitzondering hierop zijn de gelden die wel privé van één van de echtgenoten zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld bedragen zijn die via schenking of erfenis door een echtgenoot ontvangen zijn, waarbij de geldgever een zogenaamde uitsluitingsclausule heeft opgesteld.

Na 1 januari 2018

Voor huwelijken (en geregistreerd partnerschappen) die ná 1 januari 2018 zijn gesloten gelden andere regels. Deze echtgenoten worden alleen gezamenlijk eigenaar van het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven, en niet van de voorhuwelijkse bezittingen en schulden. Er ontstaat voor hen een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen minder snel in de huwelijksgemeenschap. Door de beperkte gemeenschap van goederen blijven alle bezittingen die echtgenoten bij het sluiten van huwelijk al hadden dus privé.

Hoe zit het bij scheiding?

Bij een scheiding wordt de gemeenschap van goederen beëindigd. Dit gebeurt op het moment dat de rechtbank het echtscheidingsverzoek ontvangt. Het echtscheidingsconvenant beschrijft uit welke onderdelen de gemeenschap van goederen bestaat, en hoe de echtgenoten deze willen verdelen. Daarom staat voor de bezittingen van de echtgenoten beschreven of het een gezamenlijk bezit is of wiens privé-bezit het is, wat de waarde is en wie het onderdeel zal behouden. Met name wanneer tijdens het huwelijk privé-vermogen vermengd is geraakt met gezamenlijke vermogen, is het zaak dit duidelijk in kaart te brengen. Het helpt enorm als echtgenoten tijdens het huwelijk hier een goede administratie van hebben bijgehouden.

Gemeenschap goed afwikkelen

Gaan jullie scheiden? En willen jullie de gemeenschap van goederen op een correcte en eerlijke manier afwikkelen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan vertellen we jullie wat in jullie situatie van toepassing is.

Lees meer

Pensioen verdelen Wender Mediation

Pensioen verdelen?

Pensioen verdelen als je gaat scheiden. Voor veel mensen een ingewikkeld onderwerp. In de wet is vastgelegd hoe pensioenrechten worden verdeeld bij een scheiding. Maar jullie zijn vrij om dat anders te doen. Wat zijn de mogelijkheden?

Pensioen verdelen Wender Mediation

Verschil zorgregeling en omgangsregeling

Omgangsregeling of zorgregeling? Wat zijn eigenlijk de verschillen?

Pensioen verdelen Wender Mediation

Slecht uit elkaar

Belanden in een vechtscheiding is een nachtmerrie. Wat kun je doen om dat te voorkomen?