Alle schepen achter
je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Wat is Mediation eigenlijk? Het laat zich in het Nederlands het beste vertalen naar “bemiddeling”. Mediation is een manier om een kwestie of geschil, zoals een scheiding, op te lossen met uitkomsten die voor beide partijen acceptabel zijn.

Mediation

Wanneer toe te passen?

Als er een verschil van mening, een conflict of een andere kwestie speelt, lossen mensen dat in veel gevallen onderling met elkaar op. Maar soms lukt dat niet. Dan kan hulp ingeschakeld worden. Een bekend voorbeeld hiervan is het inzetten van een advocaat.  De rechter doet dan uiteindelijk uitspraak over de de uitkomst. Een ander voorbeeld is de inzet van een mediator.

Mediation is voor allerlei soorten kwesties geschikt. Denk aan burenruzies, arbeidsconflicten, klachten, familievetes, scheidingen, etc. In mediation een conflict oplossen betekent dat betrokkenen professionele hulp krijgen van een mediator, maar waarbij zij zelf bepalen hoe de oplossing eruit ziet.

Wat is nodig voor mediation?

Het enige dat nodig is voor mediation is de wil van de betrokkenen om tot een oplossing te komen. De oplossing is een regeling of afspraak waar beide partijen mee akkoord kunnen gaan.
Alleen in situaties waarin een ruzie of conflict zo uit de hand is gelopen dat een partij totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst, en niet met minder genoegen neemt, heeft mediation geen zin.

Wender Mediation werkt

Hoe werkt het?

Tijdens de mediation gaan de betrokkenen met elkaar in gesprek. De mediator is daarbij aanwezig als neutrale en objectieve gespreksbegeleider. De mediator zorgt ervoor dat de betrokkenen over dezelfde informatie beschikken. En dat zij ieder voldoende gelegenheid krijgen om over besproken zaken te kunnen vertellen, vragen en nadenken. Afhankelijk van wat nodig is helpt de mediator om het gesprek goed te laten verlopen. Zo krijgen betrokkenen helder hoe acceptabele oplossing eruit zou kunnen zien.

Alle professionele mediators staan ingeschreven in het MfN-register. Mediation is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, die partijen vooraf uitgelegd krijgen en waarover zij verklaren zich daar in te kunnen vinden. Op basis van deze uitgangspunten ontstaan omstandigheden die helpend zijn om veilig met elkaar in gesprek te raken en tot een oplossing te komen.

Scheiden met mediation

Scheiden bij een mediator betekent dat de hele scheiding, dus ook het opstellen van het convenant en ouderschapsplan, het maken van alimentatieberekeningen en ook de rechtbankprocedure, in de mediation wordt verzorgd. Betrokkenen hoeven dan dus geen advocaat en ook geen rechter te zien om toch officieel, vlot en respectvol van elkaar gescheiden te raken.

Aangesloten bij:

 
Wender Mediation MfN
Wender RES
Wender Mediation Raad voor Rechtsbijstand
Wender Mediation RvR High Trust
Wender Mediation NMv