Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Mediation bij scheiden in Hoorn

Welkom bij Wender Mediation!

Wij helpen jullie weer op koers, zonder het roer over te nemen

Een scheiding betekent bijna altijd een negatieve wending in het leven van de betrokkenen. Het team van Wender Mediation helpt jullie weer op weg. Dat doen we door iets positiefs te bereiken: heldere oplossingen, goede gesprekken en duidelijke afspraken. De hoge kwaliteit van de dienstverlening van ons team helpt jullie om schoon schip te maken en allebei zo goed mogelijk verder te gaan.

Kennismaken? Kom eens langs!

  • Vrijblijvend en kosteloos
  • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
  • Ruimte voor jullie vragen
  • Verheldering en ondersteuning
    van A tot Z
  • In de buurt en op korte termijn

Wat is mediation?

Mediation is een manier om een volledige scheiding te regelen, waarbij jullie hulp en informatie krijgen en daarmee zelf besluiten wat jullie precies afspreken. Wender Mediation is er voor jullie allebei en helpt jullie vlot en soepel door deze lastige periode.

Wat kost scheiden?

Wender Mediation biedt jullie de keuze tussen een vast tarief of uurtarief. Soms zijn er zelfs (bijna) geen kosten: scheiden kan gratis als jullie verzekering het dekt, of tegen hele lage kosten als er voor (een van) jullie recht is op toevoeging. Lees meer over wat kost een scheiding?

 
Wender RES
Wender Mediation MfN
Wender Mediation RvR High Trust
Wender Mediation Raad voor Rechtsbijstand
Wender Mediation NMv

‘Het doel is om duidelijkheid te bieden en een goede gesprekpartner te zijn. Voor jullie allebei.’

Kitty Sinnige, Register (familie) mediator en Register Erkend Scheidingsadviseur

Mediation Scheiden

Wender Mediation helpt jullie om alle zaken rond het uit elkaar gaan goed te regelen. Onze hulp bij scheiding ondersteunt jullie van A tot Z bij de formele beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving. Ook het maken van een alimentatieberekening en het schrijven van een ouderschapsplan maken daar deel van uit. Scheiden bij Wender Mediation betekent de gewenste hulp bij elke stap.

Er komt veel kijken bij het regelen van een scheiding, en er is vaak ook de toestemming van de rechter nodig. Dat maakt dat veel mensen vroeg of laat in het traject hulp inschakelen. De keuze wanneer dit gebeurt en wie jullie de hulp bij scheiding laten bieden is van grote invloed op de wijze waarop jullie de scheiding afwikkelen en hier later op terugkijken.

Iedere scheiding is uniek, want ieder mens en ieder gezin is uniek en iedereen ondergaat een scheiding op zijn eigen manier. Toch zijn er in iedere scheiding een aantal stappen die worden doorlopen. Er zijn verschillende manieren om te scheiden en de stappen te doorlopen.

Natuurlijk kiezen jullie zelf de manier waarop jullie de scheiding regelen. Deze keuze is van groot belang voor de wijze waarop het traject zal gaan verlopen. Jullie mogen zelf de scheiding regelen, dus zonder hulp bij scheiding, maar jullie kunnen er ook voor kiezen je te laten bijstaan door een mediator scheiding of door een advocaat. De kracht van mediation bij scheidingen is dat jullie daarbij niet alleen de formele en zakelijke aspecten van de scheiding regelen, maar dat er ook ruimte is voor de emoties die daar bij spelen. Want het is nogal wat.

Bij een scheiding gaan jullie alles wat jullie samen hebben opgebouwd afwikkelen. Dat maakt dat er allerlei juridische, financiële en fiscale zaken geregeld moeten gaan worden. Dat betekent dat jullie tot een regeling zullen komen voor de woning, de inboedel, de auto, de pensioenen, alimentatie, etc. Niet iedereen is daar in thuis. Want niet alleen is het van belang dat jullie achter de gevonden oplossingen staan, het is ook relevant dat de haalbaarheid en consequenties van jullie afspraken achteraf voor geen van beiden verrassingen opleveren.

Daarnaast spelen in het geval er kinderen bij de scheiding betrokken zijn ook nog heel andere belangen een extra rol. Deskundige hulp bij scheiding, om het juist ook voor de kinderen niet onnodig moeilijker te maken, en om ook voor hen een goede oplossing te vinden, heeft voor veel ouders een grote toegevoegde waarde. Scheiding mediation houdt oog voor alle belangen die bij de scheiding spelen. Zowel voor die van jullie allebei, als partijen in de scheiding, maar er is ook oog voor de kinderen en hun belangen.

Een professionele mediator scheiding is er voor beide partijen. We zijn er als mediator scheiding dus niet voor de ene of voor de andere partij, maar helpen jullie allebei door met jullie te werken aan oplossingen die voor jullie allebei acceptabel zijn. Gesprekken voor de scheiding mediation zijn daarom ook altijd in aanwezigheid van jullie allebei. En, als het gewenst is, omvat scheiden bij Wender Mediation dat ook jullie kinderen welkom zijn om met de mediator te praten over wat zij bij de scheiding belangrijk vinden.

Voordelen van hulp bij scheiding door Wender Mediation zijn dat de onderlinge communicatie beter wordt of goed blijft. Jullie komen daardoor sneller tot afspraken en weten jullie allebei dat de scheiding eerlijk is afgehandeld. Dat maakt dat je niet in wrok hoeft terug te kijken op een onrechtvaardige afwikkeling en dat je niet verzeild raakt in langdurige processen. Daarnaast is scheiden bij Wender Mediation kostentechnisch gezien een aantrekkelijke keuze

Professionele mediator scheiding

Scheiden bij Wender Mediation verzekert jullie van begeleiding van de volledige scheiding op een toegankelijke en deskundige manier. Wat we precies voor jullie doen hangt af van wat jullie willen.

Willen jullie veel hulp bij scheiding? Of juist grotendeels zelf de scheiding regelen? Vinden jullie het prettig dat de kinderen hun ei kwijt kunnen bij een neutrale en objectieve luisteraar? Of willen jullie juist uitsluitend zelf de benodigde informatie over de scheiding met de kinderen delen? Dat kan. Geen enkele scheiding is hetzelfde. Daarom stemmen we, samen met jullie, onze scheiding mediation af op jullie situatie, op jullie vragen en op jullie tempo.

Soms wordt het besluit om te gaan scheiden gezamenlijk genomen. Dit is echter lang niet altijd het geval. Het komt regelmatig voor dat één van beiden tot dit besluit komt. Dat maakt het emotioneel zwaar. Voor beide partijen.
Er is vaak veel gebeurd en veel tijd verstreken voordat ‘ik wil scheiden’ daadwerkelijk wordt uitgesproken. Het besluit om elkaar te gaan nemen mensen niet zomaar. Iedere relatie heeft ups en downs. Je hebt voor elkaar gekozen en het was de bedoeling om bij elkaar te blijven. Dat laten mensen niet zomaar los. Voor veel mensen geeft uiteindelijk het besef dat zij verwachten met de ander niet meer samen gelukkig te kunnen worden de doorslag.

Het bericht “ik wil scheiden” ontvangen, en daarmee te horen dat het leven dat je leidt ingrijpend zal gaan wijzigen, heeft doorgaans een enorme impact. Het is dan belangrijk de gelegenheid te krijgen hiervan te bekomen en eventuele vragen te stellen. Met elkaar in gesprek over het ‘ik wil scheiden’ en duidelijkheid krijgen over de afwegingen die gemaakt zijn kan enorm bepalend zijn voor de wijze waarop je verder kunt.

Wij gaan scheiden

Uit elkaar gaan is onvermijdbaar als voor één van beide partijen duidelijk is dat de relatie geen toekomst meer heeft. Een scheiding is uiteindelijk door de ander niet tegen te houden en kan in het ergste geval eenzijdig via de rechtbank geregeld worden. Om het niet zover te laten komen is het raadzaam tijdig met een mediator scheiding in contact te komen en jullie te laten voorlichten over scheiding mediation. Scheiden bij Wender Mediation stelt jullie in staat om in onderling overleg de scheiding zoveel beter te regelen en helpt jullie daarmee allebei beter op weg.