Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Partneralimentatie is de financiële ondersteuning die de ene ex-partner na de scheiding aan de ander betaalt zodat deze kan voorzien in de kosten van levensonderhoud. Partneralimentatie kan een lastig onderwerp zijn om zonder hulp uit te komen. Het kan tot veel discussie leiden, en soms na de scheiding nog. 

Partneralimentatie

Het recht op partneralimentatie, en de verplichting tot betaling ervan, geldt voor stellen die zijn getrouwd of geregistreerd partners zijn. Vanuit de wet gezien heeft deze juridische verbintenis tot gevolg dat jullie verantwoordelijk zijn voor elkaar, ook in de eerste jaren na de scheiding, voor de mate waarin een van beiden anders financieel niet rond zou kunnen komen.

Duur partneralimentatie

De termijn “de eerste jaren na de scheiding” is volgens de wet de helft van de duur van het huwelijk, maar maximaal 5 jaar. Daarop bestaan uitzonderingen. Partijen mogen ook in overleg een andere termijn afspreken.

Duur partneralimentatie weten?

Partneralimentatie aanvragen

Partneralimentatie is een vast onderdeel van iedere echtscheiding, en dient derhalve altijd te worden besproken. In de praktijk:

 • spreken partijen regelmatig af dat van partneralimentatie geen sprake zal zijn. Bijvoorbeeld omdat beide partijen eigen inkomsten hebben die hen in staat stellen zelf in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Partneralimentatie is dan niet nodig.
 • komt het regelmatig voor dat partneralimentatie niet gewenst is. Degene die het recht heeft om het te ontvangen, kiest ervoor om hier van af te zien en zich in de toekomst zelfstandig te redden.
 • Zijn er verschillende manieren om tot een afspraak over partneralimentatie te komen. Het staat vrij om het samen eens te worden over een bedrag, de termijn en de bijbehorende voorwaarden, en deze afspraken op te nemen in het convenant. En soms komen mensen daar ook samen prima uit. Soms ligt dat wat lastiger.

Lees meer…

Voor het berekenen van alimentatie zijn door de expertgroep de Tremanormen vastgesteld. Deze rekenmethode berekent op basis van gegevens van beide partijen of en door wie een partneralimentatie zou kunnen worden betaald. De berekening houdt rekening met de levensstandaard die jullie tijdens de relatie gewend waren, en met het inkomen en de lasten na de scheiding.

Wender Mediation stelt de alimentatieberekening voor jullie op. Dat maakt inzichtelijk hoe de alimentatie er voor jullie volgens de officiële tremanormen uit zou zien. Maar daar stopt het niet. We helpen jullie om samen in kaart te krijgen hoe jullie financiën er na de scheiding uit zullen gaan zien. Zo kunnen jullie zelf vaststellen of de bedragen die jullie voor kinder- en/of partneralimentatie willen afspreken voor jullie redelijk en haalbaar zijn.

De uitkomsten van de berekening geven weer wat de rechter aan partijen op zou leggen als zij niet onderling tot een afspraak kunnen komen. In de praktijk maken jullie op basis van de financiële inzichten en het beeld van de alimentatieberekening de uiteindelijke afspraak.  En voorkomen jullie dat er na de scheiding gedoe over de alimentatie ontstaat. Duidelijkheid en rust voor allebei.

Partneralimentatie eindigt doordat de termijn is verstreken of een wijziging in omstandigheden maakt dat het niet langer nodig is, of niet langer voldaan kan worden. Dit kan betrekking hebben op een verandering in inkomen van de betaler of de ontvanger, maar kan ook betrekking hebben op een verandering in de situatie, bijv. het krijgen van een nieuwe partner.

Tarieven zijn afhankelijk van:

 • Jullie situatie
 • Keuze uurtarief of vast tarief
 • Recht op subsidie?

Kennismakingsgesprek

 • Vrijblijvend en kosteloos
 • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
 • Verheldering en ondersteuning
  van A tot Z
 • In de buurt en op korte termijn

Wat klanten zeggen:

Graag willen we je bedanken voor je begeleiding bij onze scheiding. We hebben het beide als heel prettig ervaren.