Als niet duidelijk is of scheiden nu écht de beste keuze is, kiezen veel mensen voor een ‘proefscheiding’. Wat is dit eigenlijk en wat is hiervoor nodig? 

Proefscheiding

Deze keuze om wel of niet uit elkaar te gaan, is vaak een ingrijpende en verwarrende periode. Om te blijven in een relatie of te scheiden is inderdaad een beslissing met verstrekkende gevolgen, die veel mensen ook niet té snel willen maken. Regelmatig staan mensen verschillend in dit besluit en willen zij vaak ook alles geprobeerd hebben om het te voorkomen. Als dan het voorlopige besluit voor een scheiding gemaakt is, is dat ook een grote stap. Hieruit volgt voor sommigen de behoefte voor een proefscheiding. Kan er niet even getest worden of een scheiding echt het beste is, via een ‘proefscheiding’?

Proefscheiding of relatietest?

Juridisch bestaat een proefscheiding niet, het is écht alleen een reeks aan praktische afspraken om te ervaren óf en hoe de scheiding eruit zou zien in de praktijk.  Voor sommigen is het een ultieme relatietest, anderen kunnen het als een geleidelijke overgangsperiode ervaren voor de échte scheiding. Bij een proefscheiding wordt dan ook echt ‘gescheiden’ geleefd, allebei in een eigen huishouden. De genomen afstand van elkaar kan voor ieder verschillende effecten hebben, het kan veel rust geven en echter ook onrust creëren. Door afstand te nemen, kan er meer acceptatie ontstaan over de breuk, of neemt mogelijk juist het gemis en de waardering van de relatie toe. Veel stellen die besluiten een ‘proefscheiding’ te doen, laten zich begeleiden door een relatie-therapeut, zodat er een professional hen kan begeleiden in de ingewikkelde gevoelens en besluiten.

Proefscheiding met goede afspraken

Voor een proefscheiding is het belangrijk om bepaalde zaken goed af te spreken. In het geval van (minderjarige) kinderen is (professionele) begeleiding voor afspraken bij een proefscheiding echt aan te raden, aangezien er zowel praktisch, als financieel als emotioneel voor kinderen en ouders veel veranderingen zijn. Het lijkt dan ook wel een op een echte scheiding, omdat er dan ook over eventuele kinderen (ouderschapsplan), financiële afspraken en verdeling van spullen afspraken gemaakt worden. Voor eventuele begeleiding van deze afspraken wordt dan vaak gekozen voor een relatie-therapeut of mediator. Het verschil is dat deze afspraken voor een proefscheiding niet ‘formeel’ zijn en via de rechtbank ingestuurd worden, het zijn gewoon duidelijke afspraken die gemaakt worden om in deze periode helder te hebben wat er van elkaar verwacht kan worden. Mogelijk worden deze (soortgelijke) afspraken bij de formele scheiding verder gebruikt.

Proefscheiding en ‘gescheiden van tafel en bed’

Een groot misverstand is dat een ‘proefscheiding’ hetzelfde is als een ‘scheiding van tafel en bed’. Het klinkt voor veel mensen hetzelfde en daarom is het verschil niet duidelijk.  Een ‘scheiding van tafel en bed’ is een echte juridische vorm van scheiding, zo is te lezen in onze blog. Bij die scheidingsvorm is dan ook de juridische procedure van echtscheiding doorlopen, dit is bij een proefscheiding niet het geval.

Proefscheiding proberen

Voor een ‘geslaagde’ proefscheiding is het dus belangrijk dat er goede afspraken zijn over de belangrijkste zaken, ook moeten beiden achter deze ‘test’ staan. Begeleiding over praktische zaken (mediator) en/of emotionele of communicatie-processen tussen partners(relatie-therapeut) is aan te bevelen tijdens omdat het vaak veel los maakt. Bij een ‘gewone’ scheiding is het definitieve besluit genomen en bij een proefscheiding nog niet helemaal. Dit laatste kan soms voor onrust zorgen omdat het een strijd kan zijn tussen hoop en acceptatie, waarbij dus professionele begeleiding of ondersteuning van naasten gewenst is. De kosten voor relatie-therapie worden vaak niet vergoed. Een proefscheiding leidt uiteindelijk tot een formele scheiding of kan ook leiden tot verzoening. Mogelijk blijkt dat bij elkaar komen tóch voor beiden gewenst is, op een andere manier of in een andere relatievorm.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?  

“Het maken van goede, realistische en alomvattende afspraken bij een proefscheiding ( en formele scheiding) is essentieel, op deze manier kan er écht realistisch afstand genomen worden en hoeven er geen (onnodige) irritaties te zijn.”

Uit elkaar Wender Mediation