Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Als jullie uit elkaar gaan, moeten financiële afspraken over de kinderen gemaakt worden. De ervaring leert dat onduidelijkheid over financiële afspraken rondom de kinderen tot veel (onnodige) discussie en irritatie leidt. Duidelijke afspraken vragen om zorgvuldige afwegingen, want elke afspraak heeft voor zowel jullie als de kinderen consequenties.

Financiële afspraken kinderen

Er is veel vrijheid rondom financiële afspraken over kinderen, daarnaast zijn er ook een aantal verplichtingen. Allereerst wordt er vaak een globale inschatting gemaakt wat een redelijk bedrag is voor kinderalimentatie, dit komt vaak tot stand door een alimentatieberekening. Deze alimentatieberekening geeft ook inzicht in verandering van het recht op toeslagen na de scheiding. Door rekening te houden met het gehele plaatje, komen jullie tot financiële afspraken rondom kinderalimentatie die voor iedereen redelijk zijn, lees er hier meer over.

Toeslagen kinderen scheiding

Na een scheiding zijn er regelmatig andere rechten ontstaan voor één of beide ouders op toeslagen. Dit komt doordat er voor de Belastingdienst op enig moment geen gezamenlijke huishouding meer is, maar er weer sprake is van twee individuele huishoudens. De toeslagen die (gunstig) kunnen veranderen zijn dan: huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Door een professionele berekening van de financiën na de scheiding, zijn deze toeslagveranderingen inzichtelijk. Het is vaak voor (een van de) ouders een opluchting dat er onder aan de streep toch meer overblijft dan aanvankelijk gedacht. Een goed inzicht in de toekomstige financiën is nodig om eerlijke financiële afspraken te maken.

Balans financiele afspraken

Kinderrekening of niet

Rondom de financiële afspraken kiezen ouders na een scheiding voor het wel of niet gebruiken van een kinderrekening. Dit is een bankrekening die op naam van beide ouders staat en waarop (een deel van de) kinderalimentatie terecht komt. De rekening geeft zodoende aan beide ouders toegang en inzicht in alle uitgaven voor de kinderen. Dit vraagt om heel goede afspraken met elkaar en werkt voor sommige ouders goed en voor andere niet. Een andere optie is dat één ouder geld ontvangt van de andere ouder voor de kosten van de kinderen, de andere ouder heeft dan geen direct zicht op de uitgave hiervan.

Spaarrekening kinderen

In een ouderschapsplan staan ook afspraken over de eventuele bankrekeningen op naam van de kinderen. Eventuele bankrekeningen op naam van ouders, die bedoeld zijn als ‘spaarpotjes’ voor kinderen, worden niet meegenomen in het ouderschapsplan. Ouders spreken ook af of zij willen (door)sparen voor de kinderen met indien gewenst afspraken over bedragen. Het beheer van deze rekening is tot het 18e jaar de verantwoordelijkheid voor de ouders, er wordt een keuze gemaakt of één van de ouders dit zal doen of beide.

Kinderbijslag scheiding

Er gebeurt niets met de hoogte van de kinderbijslag na een scheiding. Kinderbijslag komt toe aan de ouder bij wie een kind staat ingeschreven. In het geval van co-ouderschap zullen de ouders bespreken hoe zij de kinderbijslag  zullen verdelen.
Rondom toeslagen kan veel veranderen, lees hierover meer in onze blog. 

“Uit elkaar gaan is nooit de bedoeling geweest. Maar in plan B kunnen kinderen ook gelukkig opgroeien.”

Kennismakingsgesprek

  • Vrijblijvend en kosteloos
  • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
  • Verheldering en ondersteuning
    van A tot Z
  • In de buurt en op korte termijn

Zeer dankbaar voor de geweldig begeleiding! Dat is alles bepalend geweest voor hoe we nu weer fris en vol positiviteit in het leven staan en verder konden gaan.

Ik ben blij met jullie hulp. jullie nemen de tijd om alles stap voor stap uit te leggen en daar waar nodig nog extra uit te leggen. er word snel op mail gereageerd. waardoor we ook snel verder konden als er tussentijds problemen waren. verder wisten jullie de rust tussen ons goed te bewaren en bleven we in gesprek. De beamer was een leuke aanvulling, en de koffie was lekker! Bedankt.

Wender Mediation