Als het besluit is gevallen dat jullie gaan scheiden volgt een periode waarin de scheiding geregeld gaat worden. Dat kan op verschillende manieren. Om over de mogelijkheid van mediation meer te vertellen, komen mensen altijd eerst een keer vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek. In dat gesprek geven we veel duidelijkheid: over de zaken die geregeld gaan worden, in welke stappen we dat doen en over hoeveel het gaat kosten. Een ander aspect dat altijd aan de orde komt is: hoe lang duurt een scheiding?  

Hoe lang duurt een scheiding?

Natuurlijk is daar geen eenduidig antwoord op te geven. Hoe lang een scheiding duurt hangt allereerst af van de manier waarop de scheiding word geregeld. Is dat via mediation? Of is dat met advocaten? Het ligt voor de hand dat een scheiding waarbij partijen in overleg tot afspraken komen sneller is afgewikkeld dan een scheiding die verloopt via procedures waarin partijen via derden met elkaar communiceren, en een rechter uiteindelijk een oordeel velt.

Hoe lang duurt een scheiding bij mediation?

Ook scheidingen die in overleg worden geregeld kennen grote verschillen in de doorlooptijd. Dat kan diverse redenen hebben. Bij mediation staat niet alleen de inhoud van de scheidingsafspraken centraal, maar is ook aandacht voor de emoties die bij partijen spelen. In een scheiding waarbij beide partijen samen het besluit nemen uit elkaar te gaan, spelen emoties een andere rol dan wanneer de scheiding vanuit één van beiden wordt ingezet.

Als emoties te heftig zijn staat dat het nemen van goede, verstandige en eerlijke besluiten in de weg. Het is dan belangrijk de emoties bespreekbaar te maken en inzicht en begrip te krijgen voor elkaars emotie. Dat kost in een mediation dan dus tijd, waardoor het traject wellicht wat langer duurt. Anders maakt juist het feit dat emoties besproken zijn, vaak dat later in de mediation makkelijker tot oplossingen wordt gekomen, en duurt dat deel van het traject dan juist wat korter.

Naast de emotie kan ook de inhoudelijke kant een erg verschillende tijdsduur behelzen. Want als partijen het snel eens zijn gaat het natuurlijk vlotter dan wanneer zij over veel punten van mening verschillen. Daarnaast zijn soms opgaven of berekeningen van derden nodig (denk bijv. aan hypotheekadviseurs of verzekeringsagenten) die niet direct beschikbaar zijn en daarmee het traject van langer doen duren.

Tempo maken?

Het is belangrijk de scheiding goed te regelen. Dat voorkomt gedoe achteraf en creëert duidelijkheid. Snelheid is daarmee niet een doel op zich. Wender Mediation biedt scheidingsbegeleiding waarbij voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan alles wat voor jullie nodig is. Waarbij we concrete stappen per afspraak zetten en waarbij we het traject niet onnodig lang laten duren. Een scheiding kun je immers maar beter achter de rug hebben.

Meer weten? Neem contact op.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?