Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Soms heeft een kind (extra) begeleiding of coaching nodig tijdens of na een scheiding. Wat is er mogelijk en wat biedt Wender Mediation aan begeleiding voor een kind?

Begeleiding kind scheiding

Dat een kind moet wennen aan een nieuwe situatie, is logisch. Jullie hebben veel invloed op hoe het verwerkingsproces verloopt voor het kind. Extra oog en aandacht voor jullie kind zorgt ervoor dat in de praktijk veel kinderen deze periode toch veilig en geborgen kunnen doorkomen. Wij merken dat in de meeste gevallen de ouders zelf hun kinderen begeleiden en niet onnodig een gesprek met derden laten voeren. Soms is die behoefte er juist wel. Tijdens een scheidingstraject hebben we aandacht voor het kind en het gedrag en vertalen we dit naar extra aandachtspunten in het ouderschapsplan. Op onze site en andere sites staan ook praktische handvatten en tips om gedrag te (h)erkennen.

Gesprek mediator met kind

Tijdens de scheiding bieden wij de mogelijkheid om met het kind te praten, wij hebben hiervoor de (pedagogische) kwalificaties en kindvriendelijke communicatiemiddelen in huis.
Zo’n gesprek kan voor sommige kinderen het positieve verschil maken. Zo kan een kind eventuele vragen aan ons stellen, die ze niet aan jullie durven stellen. Dat hoeven geen ‘zware’ volwassen vragen te zijn, maar bijvoorbeeld waar de kerstboom heen gaat.  Het kan fijn zijn dat ze gewoon even de mogelijkheid hebben gekregen vragen te stellen aan iemand buiten de familie om. Misschien komen ze liever niet, maar is het prettig dat de mogelijkheid voor hen er wel was. Soms willen kinderen gewoon de persoon of plek even zien, waar papa en mama de hele tijd naar toe gaan.

Begeleiding kind

Hulpverlening scheiding kind

Jullie kennen jullie kind het beste. Mochten jullie gedrag zien/ervaren wat veel verder gaat dan verwerking, kunnen jullie altijd overwegen of een externe hulpverlener of therapie nodig is.  Ook kan dit uit onze gesprekken tijdens het echtscheidingstraject blijken. Wanneer coaching, therapie of hulpverlening gewenst is, kunnen jullie daarvoor het beste terecht (pedagogische) professionals die ervoor gestudeerd hebben en aangesloten zijn bij een (professionele) hulpverleningsinstelling. Hulp voor een kind kan op vele manieren, in vele vormen en in verschillende gradaties.

“Professionals kunnen in begeleiding duidelijk doelen schetsen, herkennen, op hun niveau communiceren, weten wat ze wel en niet kunnen zeggen en signaleren welk gedrag waardoor (mogelijk) wordt veroorzaakt.”

Kennis van financiën en het belang van de kinderen onder een dak. Heel fijn.

De scheiding in bijna rond, de afhandeling is perfect, je wordt gerustgesteld. ik had al wat zaken op papier en dat deed het proces behoorlijk versnellen.

Zeer dankbaar voor de geweldige begeleiding! Dat is alles bepalend geweest voor hoe we nu weer fris en vol positiviteit in het leven staan en verder konden gaan.

Voordelen van mediation

  • Is mediation iets voor jullie?
  • Bekijk de 6 voordelen

Benodigde informatie

Welke gegevens zijn nodig voor een scheiding?