Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Een vast onderdeel van een echtscheidingsconvenant is de afspraak over de opgebouwde pensioenaanspraken. Door een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan rechten op het pensioen dat is opgebouwd. Dit kan voor een deel van het pensioen ook het geval zijn voor mensen die samenleefden en elkaar als partner hebben aangemeld.

Pensioen bij scheiden

Veel mensen bouwen pensioen op. Meestal hebben beide partijen rechten op het pensioen dat is opgebouwd. Maar net als bij de wijze waarop jullie omgaan met de woning, of bij het bepalen van het bedrag aan alimentatie, zijn jullie in mediation ook vrij om over het pensioen een afwijkende afspraak te maken.

Verschillende soorten pensioen bij scheiden

Pensioen valt uiteen in twee onderdelen, het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het ouderdomspensioen is het pensioeninkomen dat tot uitkering komt wanneer de opbouwer ervan met pensioen gaat. Het nabestaandenpensioen is het inkomen dat naar de nabestaanden van de opbouwer wordt overgemaakt wanneer de opbouwer is overleden. In heel veel gevallen hebben stellen die gaan scheiden over en weer rechten op beide vormen van pensioen.

Verschillende manieren van pensioen verdelen

De standaardnormen geven aan dat het opgebouwde ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd 50/50 wordt gedeeld, en dat dit door de pensioenfondsen verrekend wordt in de toekomstige pensioenuitkeringen, dit heet de standaard pensioenverevening. Maar verevenen mag ook in een andere verhouding, of zelfs achterwege worden gelaten. We bespreken dit met jullie. Ook een alternatief, pensioenconversie, leggen we jullie helder uit. Zodat jullie snappen hoe het zit met pensioen bij scheiden, en een weloverwogen besluit kunnen nemen.

Meer weten? Duidelijkheid in één gesprek!

Wat klanten zeggen:

Kennis van financiën en het belang van de kinderen onder één dak. Heel fijn.