Het percentage waarmee alimentatiebedragen met ingang van 1-1-2023 worden verhoogd is bekend. De indexatie alimentatie is vastgesteld op 3,4%. 

Indexatie alimentatie 2023

Ieder jaar wordt in oktober in de Staatscourant de nieuwe Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud gepubliceerd. Het percentage geeft aan hoe de alimentatie met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar verhoogd dient te worden. Dit geldt voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie en is dus relevant voor alle ouders of ex-partners die vanuit de scheiding een lopende kinderalimentatie en/of partneralimentatie-regeling hebben.

Hoe werkt indexatie alimentatie 2023?

De bedragen die bij de scheiding zijn afgesproken aan kinder- en/of partneralimentatie worden, om de koopkracht te behouden, ieder jaar verhoogd. De overheid stelt het percentage vast, het is dus niet jaarlijks hetzelfde percentage.

De bedragen aan alimentatie verhogen de partijen zelf met het percentage dat is gepubliceerd. En dat herhalen zij, zolang de alimentatie wordt voldaan, ieder jaar weer, tegen het dan geldende percentage.
Dat betekent dat jullie zelf het nieuwe bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie uitrekenen, onderling naar elkaar bevestigen, en vanaf 1 januari 2023 de nieuwe bedragen voldoen.

Vragen over indexatie alimentatie?

Jullie kunnen in principe dus zelf de wijziging toepassen, en het bedrag dat in 2022 werd voldaan aan alimentatie met 3,4% verhogen. Hebben jullie hier vragen over? Dan zijn jullie natuurlijk welkom, stel ze gerust. Neem vrijblijvend contact op met Wender Mediaton .

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?  

Kinderbijslag na scheiding

In een ouderschapsplan worden veel zaken afgesproken rondom de scheiding, ook financieel. Hoe zit dat met kinderbijslag?