Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Een onderdeel van de afspraken die jullie als ouders gaan maken bij een scheiding gaan over kinderalimentatie. Als ouders zijn en blijven jullie verantwoordelijk voor jullie kinderen, ook financieel gezien. 

Kinderalimentatie

Ouders zijn dus wettelijk verplicht om samen de kosten van de kinderen te dragen, ook na de scheiding. Het is ook verplicht om in het ouderschapsplan op te nemen welke financiële afspraak jullie over de kosten van de kinderen hebben gemaakt.

De wijze waarop jullie de kosten van de kinderen bepalen en verdelen, is in principe iets dat jullie samen mogen regelen. Er is in beginsel geen verplichte methode om vast te stellen welk bedrag de vader en welk bedrag de moeder maandelijks moet gaan bijdragen.

Kinderalimentatie Wender Mediation

Kinderalimentatie berekening

In de praktijk komen niet alle ouders daar samen uit. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de rekenregels voor alimentatie bij scheiding: de officiële tremanormen. Als ouders het samen niet eens worden over de alimentatie gebruiken rechtbanken deze rekenmethode om de bijdrage voor de ouders vast te stellen en dan verplicht op te leggen. De alimentatieberekening neemt als doel om de kosten die voor de scheiding aan de kinderen werden besteed ook na de scheiding aan de kinderen te besteden.

Kinderalimentatie berekenen

Veel ouders baseren hun afspraken over de kinderalimentatie op de alimentatieberekening. En dat kan een prima oplossing zijn. Bij Wender Mediation kijken we net een stapje verder. We stellen niet alleen de alimentatieberekening voor jullie op, maar we helpen jullie ook om inzicht in de financiën te krijgen, zoals die er na de scheiding uit zullen zien. Inclusief de kinderalimentatie. Zo weten jullie zeker dat jullie een kinderalimentatie afspreken die realistisch is. Een bedrag aan kinderalimentatie dat ouders na de scheiding werkelijk kunnen opbrengen en dat ouders in staat stelt de reguliere kosten voor de kinderen te kunnen betalen.

Lees meer…

Natuurlijk is na de scheiding de financiële situatie heel anders dan toen jullie nog samen waren. Ook als jullie allebei evenveel blijven werken. Dat komt omdat de lasten stijgen en vaak ook omdat het inkomen verandert. Dat kan zijn het inkomen uit werk maar dat kan ook komen door toeslagen.
Door de scheiding wordt op enig moment jullie fiscaal partnerschap beëindigd. Jullie zijn dan voor de Belastingdienst weer twee individuen. Regelmatig krijgen  mensen daardoor recht op toeslag, en die aanvulling draagt vaak enorm positief bij aan de financiële balans.

In de praktijk merken wij dat veel ouders vooral bekend zijn met de wat klassieke wijze, waarbij de ene ouder een bedrag aan kinderalimentatie betaalt aan de andere ouder. Er zijn veel situaties waarin dat een prettige oplossing is, voor beide ouders. De ouder die de alimentatie ontvangt, betaalt dan alle kinderkosten, mede met behulp van de bijdrage van de andere ouder.

Een andere wijze kan zijn om de kinderalimentatie niet aan de andere ouder te voldoen, maar (deels) te storten op een gezamenlijke bankrekening. Afhankelijk van de afspraken stort één ouder, of storten beide ouders, maandelijks een bedrag op deze gezamenlijke rekening. De ouders gebruiken deze bankrekening om de kosten van de kinderen te betalen, bijvoorbeeld van sport, hobby, kleding, schoolgeld, etc.

De klassieke wijze is niet beter of slechter dan de tweede wijze. Het hangt af van wat voor jullie werkt.

De kinderalimentatie die jullie afspreken geldt tot een kind 18 jaar wordt. Daarna stopt de kinderalimentatie niet, maar gaat het over in een bijdrage in de kosten van onderhoud en studie. Een kind van 18 zal deze bijdragen in principe zelf van jullie ontvangen en zelf gaan besteden aan de kosten van levensonderhoud en school.
De bijdrage vervalt op het moment dat een kind financieel zelfstandig is en dus zonder jullie bijdrage rond kan komen.

Wat klanten zeggen:

"Zonder jullie was dit nooit gelukt".

Hoe verloopt een kennismakingsgesprek?

Weten wat jullie kunnen verwachten?

Benodigde informatie

Welke gegevens zijn nodig voor een scheiding?

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?

Voordelen van mediation

  • Is mediation iets voor jullie?
  • Bekijk de 7 voordelen

Wat klanten zeggen:

Ik ben blij met jullie hulp. Jullie nemen de tijd om alles stap voor stap uit te leggen en daar waar nodig nog extra uit te leggen.

Jullie wisten de rust te bewaren en hielden ons goed in gesprek.