Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

De eigen woning bij scheiden. Als jullie uit elkaar gaan en samen een koophuis hebben is van groot belang om goed geïnformeerd te worden over de mogelijkheden ten aanzien van  de eigen woning bij scheiding. We helpen jullie om met elkaar tot realistische en eerlijke afspraken voor allebei te komen.

De woning bij scheiden

Hoe gaan jullie tot de scheiding met de woning om? En blijft er iemand van jullie na de scheiding in de woning wonen? Niet alleen belangrijk is wat jullie hierover eens worden, maar ook wat daarna gerealiseerd kan worden. Belangrijk is om te weten wat er kan, en wat jullie willen.

De eigen woning bij scheiden

Als jullie een eigen woning hebben, spreken jullie af wat daarmee gaat gebeuren. Er zijn 3 mogelijkheden: één van beiden neemt de woning over, de woning wordt verkocht of de woning blijft onverdeeld. Elk van deze opties heeft voor- en nadelen die wij in de mediation helder maken. Het eventueel overnemen van de woning is aan een aantal voorwaarden verbonden, daarom schakelen we, waar nodig, met een financieel adviseur. Jullie zijn dan optimaal geïnformeerd en baseren de beslissing op reële mogelijkheden.

De huurwoning bij scheiden

Als jullie een huurwoning hebben, spreken jullie af wie er in blijft wonen en wie de woning zal verlaten. Ook maken jullie afspraken over de periode waarin er nog geen andere woning voor de vertrekkende partij gevonden is. Jullie onderlinge verbondenheid en soms ook het huurcontract spelen een rol bij het regelen rond de huurwoning bij uit elkaar gaan.

Meer weten? Duidelijkheid in één gesprek!

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?

Wat klanten zeggen:

Kennis van financiën en het belang van de kinderen onder één dak. Heel fijn.