Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

De wijze waarop jullie samen voor de kinderen zorgen, kan op verschillende manieren. Een begrip dat vaak gebruikt wordt is co-ouderschap. In de praktijk bedoelen mensen met de term co-ouderschap vaak het ‘gezamenlijk ouderschap’. ‘Co-ouderschap’, in  fiscale zin heeft echter een andere betekenis. 

Co-ouderschap (fiscale) betekenis

Een van de onderdelen van een ouderschapsplan is de afspraak over de zorg voor de kinderen. Hierin spreken jullie als collega-ouders af wie wanneer voor de kinderen zorgt en hoe ze tussen jullie zullen wisselen. “Wij gaan scheiden en willen co-ouderschap” betekent vaak dat ouders op een gelijke en gelijkwaardige manier betrokken willen zijn en blijven bij de opvoeding en afspraken van de kinderen.  Afspraken, afstemming en goed contact.
Als de verdeling van de tijd bij beide ouders ongeveer gelijk is, dan is er in de meer fiscale zin sprake van co-ouderschap.  Deze keuze met een (ongeveer) gelijke verdeling van de zorg heeft ook in fiscaal opzicht gevolgen. Het maakt mogelijk dat, als er kinderen onder de 12 jaar zijn, beide ouders een fiscale aftrekpost mogen opvoeren. Het heeft geen wettelijke grondslag en is niets anders dan een praktische optie om ongeveer de zorgtijd gezamenlijk te verdelen.
Lees hier meer over verandering toeslagen en co-ouderschap

Co-ouderschap kinderalimentatie

Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. In dit geval wordt er vaak gebruik gemaakt van een zogenoemde kinderrekening. Wat er wordt afgesproken rondom kinderalimentatie, daar is veel vrijheid in. Helaas is dit ook het onderdeel waar in de praktijk veel onenigheid over ontstaat: wat is een redelijk bedrag, waarom, waar wordt het aan besteed en wanneer ga je met elkaar in gesprek als het bedrag niet redelijk blijkt?

Co-ouderschap

Voor- en nadelen co-ouderschap

Soms zien we dat mensen een 50/50 tijdsverdeling willen omdat ze het gevoel hebben dat dit zo ‘hoort’, moet of eerlijk is.  Co-ouderschap heeft voor- en nadelen. Het voordeel kan zijn dat het als ‘eerlijk’ ervaren wordt, gelijke tijd met beide kinderen. Als nadeel kan spelen dat het voor kinderen niet altijd prettig is om te moeten schipperen tussen ouders, om ‘twee huizen’ te hebben. Het is goed om bewust te zijn dat co-ouderschap om onwijs veel afstemming, communicatie en afspraken vraagt tussen ouders.
In de praktijk blijkt namelijk dat 20% aantal binnen een paar jaar terug moet komen op de afspraken. Als jullie co-ouderschap overwegen, is het dus raadzaam om een ouderschapsplan te maken met duidelijke én haalbare afspraken, verwachtingen en visies.

Benodigde informatie

Welke gegevens zijn nodig voor een scheiding?

Kennismakingsgesprek

  • Vrijblijvend en kosteloos
  • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
  • Verheldering en ondersteuning
    van A tot Z
  • In de buurt en op korte termijn

Voordelen van mediation

  • Is mediation iets voor jullie?
  • Bekijk de 6 voordelen