Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Voor het ouderschapsplan en daarbuiten houden we graag rekening met jullie kind(eren), met eigen (ontwikkelings)leeftijd en karakter. Jullie kennen jullie kind het beste en kunnen beslissen waar (extra) aandacht aan besteed moet worden, in gesprekken en afspraken. De behoeften van jullie kind staan centraal.

Gedrag kind scheiding

Er is niet één manier hoe alle kinderen met een scheiding omgaan, hier spelen veel zaken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken die invloed hebben op hoe jullie kind de scheiding beleeft:

 • Leeftijd
 • Karakter
 • Gezinssamenstelling
 • (lange of korte) Aanloop naar de scheiding
 • Eventuele onderliggende gedragsproblematiek (zoals ADHD, autisme)
 • Sociale contacten
 •  Spanning of juist rust op andere terreinen, zoals school of clubs
 • En ook vooral : hoe jullie hiermee omgaan. Richting jezelf, elkaar en het kind.

Aandachtspunten scheiding kind

Er zijn een aantal pedagogische termen die als aandachtspunten kunnen worden gezien bij kinderen. Niet alle kinderen hebben hier mee te maken, gemiddeld gezien spelen echter wel de volgende zaken in meerdere of mindere maten bij kinderen en scheiding. Denk aan:

Kind centraal

Kind centraal

Laat bij een scheiding het belang van het kind in het ouderschapsplan centraal staan, en de specifieke behoefte van het kind. De (negatieve) gevolgen voor een kind van een scheiding, kunnen echt enorm meevallen als zaken goed geregeld en besproken zijn. Elk kind is uniek en gaat op een andere manier met de scheiding om. Wender Mediation denkt graag met jullie mee wat voor gesprekken en afspraken er nu en straks nodig zijn voor een duidelijke toekomst waarbij jullie kind van beide ouders mag en kan blijven genieten.

“Ik denk dat het een goede keuze is geweest om te gaan scheiden, wat ik me kan herinneren van vroeger is dat ze nooit erg lief waren tegen elkaar en er was vaak ruzie. ” ( Zie: Ervaringsverhalen website)

Hoe verloopt een kennismakingsgesprek?

Om een scheiding goed te regelen is veel informatie nodig.

Tarieven zijn afhankelijk van:

 • Jullie situatie
 • Keuze uurtarief of vast tarief
 • Recht op subsidie?

Voordelen van mediation

 • Is mediation iets voor jullie?
 • Bekijk de 6 voordelen