Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een ouderschapsplan is een overeenkomst die tot stand komt als ouders uit elkaar gaan.  Het plan gaat niet alleen over rechten, maar vooral over verantwoordelijkheden die ouders hebben en hoe de praktische uitvoering hiervan verloopt. Het is gericht op de toekomst en groeit met de kinderen mee.

Waarom ouderschapsplan?

Sinds 2009 is het voor ouders die uit elkaar gaan verplicht om na te denken over hoe zij na de scheiding voor de kinderen zullen zorgen. Ouders zullen deze afspraken vast leggen in een ouderschapsplan. Het heeft als doel dat de verantwoordelijkheden rondom de kinderen goed besproken, afgewogen en afgesproken worden  en dat de kinderen (op hun manier) hierin betrokken worden.

Wanneer ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan moet gemaakt worden als ouders uit elkaar gaan en zij minderjarige kinderen hebben. Het maken van een ouderschapsplan bij eindigen van de relatie is verplicht voor ouders:

 • die getrouwd zijn;
 • die geregistreerd partnerschap hebben;
 • ouders die op een andere manier samen zijn en gezamenlijk gezag hebben.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Voor de precieze inhoud van een ouderschapsplan bestaan niet zo heel veel regels. Ouders mogen er zelf vorm aan geven, en mogen ook zelf bepalen hoe gedetailleerd zij het plan willen maken. In ieder geval moet er beschreven staan:

 • Hoe de zorg en opvoeding verdeeld worden (zorgregeling of omgangsregeling)
 • De verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie);
 • Op welke manier de kinderen betrokken zijn bij het ouderschapsplan;
 • Wanneer en hoe informatie over het kind gedeeld wordt;
 • Hoe er samen beslissingen genomen worden over belangrijke onderwerpen.

Daarnaast is het handig om ook over bijvoorbeeld vakanties, feestdagen, verjaardagen, toekomstige gebeurtenissen en social media samen te bespreken hoe jullie dat zullen aanpakken. Niet alles is te beschrijven in een ouderschapsplan, hoe willen jullie omgaan met een situatie die ineens anders loopt?  Een plan dat toekomstbestendig is voor jullie en de kinderen, het helpt dan als de inhoud van het plan niet te globaal is, maar toch eenvoudig is verwoord en helder is uit te leggen.

Schommel kind scheiding

Ouderschapsplan opstellen

In de praktijk gaan ouders op verschillende manieren met het ouderschapsplan aan de slag. Soms hebben ouders zelf al via internet een eerste versie opgesteld, soms vragen ouders via gescheiden bekenden naar een al bestaand voorbeeld. Er is veel vrijheid voor het opstellen van een ouderschapsplan.
Onze ervaring leert dat er vaak andere zaken zijn om aan te denken dan ouders vooraf zelf hadden ingeschat. Ons advies hierin is dan ook om serieus te overwegen een professional in te schakelen voor de begeleiding. Met name omdat ook over opvoedkundige (pedagogische) afspraken en financiële vraagstukken gaat, waarbij zorgvuldige overwegingen belangrijk zijn.

Ouderschapsplan evalueren

Zoals kinderen groeien en veranderen, zo hoort een ouderschapsplan ook mee te bewegen. Helaas wordt het nabespreken van een ouderschapsplan regelmatig overgeslagen, dan worden gewenste aanpassingen pas besproken als er al flinke irritatie is ontstaan.
Ouders maken zelf de afspraak hoe vaak ze een ouderschapsplan willen evalueren, wij raden aan dat ook altijd te blijven doen. De ene keer is er mogelijk nauwelijks een aanpassing nodig, de andere keer stellen jullie wel een aantal afspraken bij. Het evalueren van een plan kan door ouders zelf gebeuren, ook kan er een bemiddelaar bij aanwezig zijn.

Ouderschapsplan mediator

Een ouderschapsplan kan opgesteld worden onder begeleiding van een professional. Het voordeel is dat er dan voldoende aandacht zal zijn voor de verschillende onderwerpen, zodat het  -naast de verplichte onderdelen- echt een plan wordt dat zorgt voor duidelijkheid in de toekomst. Wender Mediation stelt voor jullie een formele alimentatieberekening op, waardoor duidelijk is welke bedragen volgens de Rechtspraak redelijk geacht worden voor kinderalimentatie. Deze bedragen zijn geen verplicht uitgangspunt, maar bieden wel vaak een duidelijk kader. Naast de financiële hebben we ook de pedagogische expertise in huis waardoor we ook echt mee kunnen denken wat kinderen nodig hebben.
Duidelijke afspraken voor de toekomst, gewoon goed geregeld.

Tarieven zijn afhankelijk van:

 • Jullie situatie
 • Keuze uurtarief of vast tarief
 • Recht op subsidie?

Kennismakingsgesprek

 • Vrijblijvend en kosteloos
 • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
 • Verheldering en ondersteuning
  van A tot Z
 • In de buurt en op korte termijn

Benodigde informatie

Welke gegevens zijn nodig voor een scheiding?

Ik ben blij met jullie hulp. jullie nemen de tijd om alles stap voor stap uit te leggen en daar waar nodig nog extra uit te leggen. er word snel op mail gereageerd. waardoor we ook snel verder konden als er tussentijds problemen waren.

Kennis van financiën en het belang van de kinderen onder een dak. Heel fijn.

In deze,voor mij toch wel moeilijke kwestie is er toch een bevredigende oplossing gevonden, waarvoor dank. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet en denk dat alle criteria, inzake mijn scheiding, behandeld zijn.

Wender Mediation