Jaarlijks worden de bedragen voor levensonderhoud (alimentatie) met een bepaald percentage geïndexeerd. Onlangs is het percentage waarmee alimentatiebedragen met ingang van 1-1-2024 worden verhoogd gepubliceerd. De indexatie alimentatie is vastgesteld op 6,2%. 

Waarom Indexatie alimentatie 2024?

Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld gestegen zijn. Door de algemene ontwikkeling van het loonpeil te volgen wordt voorkomen dat de persoon die recht heeft op alimentatie elk jaar zou moeten vragen om aanpassing van de alimentatie in verband met eventuele inflatie.

Hoe werkt indexatie alimentatie 2024?

Ieder jaar publiceert de overheid in oktober in de Staatscourant de nieuwe Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud. Het percentage geeft aan hoe de alimentatie met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar verhoogd dient te worden en is al jaren niet zo hoog geweest.

De indexatie is relevant voor iedereen die betaler of ontvanger van alimentatie is. Het geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Jullie passen de verhoging zelf toe. Dat betekent dat jullie zelf het nieuwe bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie uitrekenen, onderling naar elkaar bevestigen  en vanaf 1 januari 2024 de nieuwe bedragen voldoen.

Vragen over indexatie alimentatie?

Jullie kunnen in principe dus zelf de wijziging toepassen, en het bedrag dat in 2023 werd voldaan aan alimentatie met 6,2% verhogen. Hebben jullie hier vragen over? Dan zijn jullie natuurlijk welkom, stel ze gerust. Neem vrijblijvend contact op met Wender Mediaton .

Lees meer

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?  

Kinderbijslag na scheiding

In een ouderschapsplan worden veel zaken afgesproken rondom de scheiding, ook financieel. Hoe zit dat met kinderbijslag?