De term “scheiden van tafel en bed” wordt op meerdere manieren gebruikt. Maar wat is het eigenlijk precies? 

Scheiden van tafel en bed

Als mensen zeggen dat ze van tafel en bed gescheiden zijn bedoelen ze vaak dat ze al wel apart van elkaar wonen, maar dat de scheiding nog niet geregeld is. Gescheiden van tafel en bed slaat dan dus op het niet meer voeren van een gezamenlijke huishouding.

Formeel gezien is scheiden van tafel en bed iets anders. Het houdt in dat er een scheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend en dat de rechter hier een uitspraak over heeft gedaan.

Hoe werkt het?

Het is een aparte wettelijke procedure die in heel veel opzichten lijkt op een “echte” scheiding. Het verschil is dat bij een scheiding van tafel en bed na uitspraak van de rechter de beschikking wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Bij een reguliere echtscheiding wordt de stap gezet om de beschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand, maar dat gebeurt bij een scheiding van tafel en bed dus niet.
Gevolg is dat de huwelijksgemeenschap wel is ontbonden, maar partijen niet gescheiden zijn. Hierdoor zijn zij, behoudens de afspraken die voortvloeien uit het convenant, financieel zelfstandig maar zijn zij tevens nog gehuwd. De beschikking kan tot drie jaar later alsnog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Waarom scheiden van tafel en bed?

Over het algemeen zijn er twee redenen waarom mensen hiervoor kiezen. De eerste is religie. Als het geloof partners verbiedt te scheiden kan voor deze procedure gekozen worden. De tweede reden is twijfel. Als mensen niet zeker weten dat ze willen scheiden, maar wel een eigen huishouding willen gaan voeren, kunnen zij scheiden van tafel en bed en op een later moment besluiten om alsnog de scheiding in te laten schrijven of juist de scheiding van tafel en bed terug te laten zetten naar de reguliere huwelijkse status.

Overwegen jullie een scheiding van tafel en bed, en hebben jullie hier vragen over? Neem gerust contact op, we helpen jullie graag.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?