Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Een mediationtraject bij Wender Mediation wordt altijd specifiek op jullie omstandigheden toegepast. De mediation verloopt in een tempo en volgorde die voor jullie werkt. Onderstaand stappenplan bij scheiding geeft onze werkwijze beknopt aan. Zo weten jullie wat jullie kunnen verwachten en welke onderdelen we met jullie doorlopen.

Helder stappenplan bij scheiding

1. Kennismaking

Ieder mediationtraject begint met een kennismakingsgesprek. We maken kennis en beantwoorden jullie vragen. Ook geven we veel informatie mee over wat jullie te doen staat als je uit elkaar gaat en hoe wij daarbij kunnen helpen. Het gesprek is informatief en vrijblijvend. Jullie bepalen zelf of we met elkaar in zee gaan.

2. Mediationgesprekken

In onze werkwijze volgen daarna een aantal gesprekken. Om een scheiding goed te regelen is veel informatie nodig. Daarom ontvangen jullie van ons een lijstje met benodigde gegevens. Daarna leveren jullie ons jullie gegevens aan. Ook horen we graag of jullie zelf wellicht over een aantal zaken al ideeën hebben.

Aan de hand hiervan bespreken we de onderwerpen die van belang zijn, zoals ouderschap, woning, financiën. We stemmen de volgorde waarin we deze gaan bespreken met jullie af. Onze visie is dat jullie de beste oplossing kunnen bereiken als het voor jullie duidelijk is welke mogelijke oplossingen er zijn.

We helpen jullie om die mogelijkheden helder te krijgen. Dat doen we op een aantal manieren. Bijvoorbeeld door de relevante wet- en regelgeving op de deelonderwerpen toe te lichten.  Maar ook door overzichten en (alimentatie-)berekeningen op te stellen. We luisteren naar wat jullie willen. En we kunnen jullie over veel gebruikte oplossingen in de praktijk informeren, als dat gewenst is. Waar nodig begeleiden we jullie om met elkaar in gesprek te blijven en het overzicht te behouden. Op onderwerpen waarvoor externe expertise nodig is (eigen woning, fiscaliteiten) kunnen we hulp van derden inschakelen.

Na ieder gesprek ontvangen jullie een korte terugkoppeling. Dat betekent niet dat daarmee zaken al definitief vaststaan, maar geeft de richting voor het vervolg.
Wij leggen alle afspraken die jullie maken voor jullie schriftelijk vast. De afspraken die betrekking hebben op de (minderjarige) kinderen nemen we voor jullie op in het ouderschapsplan. Alle andere afspraken worden voor jullie opgenomen in het convenant.

3. Ondertekenen convenant (en ouderschapsplan)

Als alles is besproken en jullie over ieder onderdeel overeenstemming hebben bereikt, nemen we gezamenlijk het ouderschapsplan en het convenant met jullie door. Dat is stap 3 in de werkwijze. Als jullie allebei akkoord zijn met de wijze waarop jullie afspraken in het ouderschapsplan en convenant zijn beschreven, gaan we over tot het maken van de tekenafspraak. Pas na ondertekening van deze documenten zijn alle afspraken tussen jullie definitief.

4. Rechtbankprocedure

Daarmee is de scheiding echter nog niet rond. De laatste fase van het helder stappenplan bij scheiding breekt aan. We zorgen, via onze advocaat, dat de stukken voor jullie worden ingediend bij de rechtbank. Jullie ontvangen alle bijbehorende documenten per mail. Denk aan de indiening van jullie scheidingsverzoek in de rechtbank, de beschikking van de rechter en de inschrijving van de echtscheiding in de Basisregistratie Personen (BRP). De datum waarop die inschrijving plaatsvindt is de formele scheidingsdatum.

Voor alle vragen, ook gedurende de rechtbankprocedure, of nadat de scheiding formeel een feit is, kunnen jullie bij ons terecht.

Stappenplan bij scheiding

Kennismakingsgesprek

Gesprekken met aandacht voor:

  • Aanleveren gegevens
  • Ouderschap/kinderen
  • Financiën/Woning/Alimentatie
  • Pensioenen/Verdeling boedel

Convenant

Ouderschapsplan

Scheidingsverzoek

Beschikking

Akte van berusting

Inschrijven gemeente

Wat klanten zeggen:

Alles goed geregeld.