Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Financiën zijn vaak een lastig onderwerp. Vaak nog meer als mensen gaan scheiden. Veel stellen maken zich zorgen over de financiën na de scheiding.
Het is belangrijk dat jullie beiden weten waar jullie aan toen zijn en dat er geen zorgen zijn hoe straks maandelijks rond te komen.

Financiën bij scheiden

Wie krijgt wat? Bij een scheiding moeten over alles wat jullie samen hebben opgebouwd afspraken worden gemaakt. We leggen jullie duidelijk uit wat op basis van wet- en regelgeving in jullie situatie zou gelden. Maar er is, als jullie gaan scheiden op basis van mediation, veel vrijheid om afspraken naar jullie eigen voorkeuren te maken. En daardoor ontstaan vaak mogelijkheden die leiden tot uitkomsten die voor jullie allebei beter zijn.

Meer weten? Duidelijkheid in één gesprek!

De verdeling van bezittingen en schulden bij scheiden

Wat van jullie samen is, wordt tussen jullie beiden verdeeld. Denk aan banksaldi, schulden, de auto, de lijfrente, de inboedel etc. Dat kan door alles 50/50 te verdelen, maar dat hoeft niet. Met wat geven en nemen ontstaat een verdeling waar beiden goed verder mee kunnen en die toch rechtvaardig is. Wij helpen waar nodig en signaleren of de verdeling fiscaal gezien zonder consequenties kan blijven.

Andere financiële afspraken bij scheiden

  • Hoe ziet de financiële situatie er straks, na de scheiding, uit? Welk inkomen heeft een ieder dan de te besteden en is dat voldoende? Hebben jullie ondersteuning van elkaar nodig? Zijn er toeslagen van de overheid te verwachten? Lees meer over alimentatie.
  • Veel mensen bouwen pensioen op. Meestal hebben beide partijen rechten op het pensioen dat is opgebouwd. Maar net als bij de wijze waarop jullie omgaan met de woning, of bij het bepalen van het bedrag aan alimentatie, zijn jullie in mediation ook vrij om over het pensioen een afwijkende afspraak te maken.

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?

Wat klanten zeggen:

Kennis van financiën en het belang van de kinderen onder één dak. Heel fijn.