Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?  

Eigendom geregistreerd partnerschap

Voor samenlevers ontstaat geen automatisch gezamenlijk eigendom. In een samenlevingscontract staan afspraken, over wat wiens eigendom is en/of hoe betalingen tijdens de relatie zullen verlopen. Verder blijf je “los” van elkaar. Bij partnerschap lijkt het meer op een huwelijk en is het eerder andersom: daar wordt een nieuwe aankoop automatisch gezamenlijk eigendom, tenzij je dat uitsluit in de ’partnerschapsvoorwaarden’.

Notaris bij samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Het samenlevingscontract  opstellen gaat via de notaris, het ‘gewone’ partnerschap loopt (net als een huwelijk) via de gemeente. Als voor het partnerschap ‘voorwaarden’ moeten worden beschreven, moet dit wel bij een notaris opgesteld worden.

Automatisch gezag geregistreerd partnerschap

Bij een partnerschap (of huwelijk) krijgen ouders automatisch allebei ouderlijk gezag over kinderen die binnen het partnerschap geboren worden. Bij een samenlevingscontract, krijgt alleen de moeder automatisch gezag. De vader moet dan eerst het kind  ‘erkennen’ en daarna samen met de moeder nog gezag aanvragen. Voor stellen die uit elkaar gaan en een samenlevingscontract hebben, kan het gevoelig liggen als op dat moment nog geen gezag is aangevraagd voor de vader. In dit geval gebeurt het wel eens dat deze deze gezag-aanvraag voor  de vader, al dan niet door conflict, ter discussie staat.

Geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract ontbinden

De grootste verschillen zijn zichtbaar bij relatie-beëindiging. Door partnerschap ontstaan automatisch een aantal rechten en plichten, zoals pensioenaanspraken en partneralimentatie. Indien er kinderen zijn, is in beide situaties een ouderschapsplan nodig.

Een partnerschap wordt ontbonden door de rechter. Als er geen minderjarige kinderen zijn, kan dit via de notaris, mediator of advocaat direct bij de gemeente in plaats van de rechter. Voor het beëindigen van een samenlevingscontract  is de rechtbank niet nodig, en is het een vrije keuze om het ouderschapsplan aan de rechter voor te leggen.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Kinderbijslag na scheiding

In een ouderschapsplan worden veel zaken afgesproken rondom de scheiding, ook financieel. Hoe zit dat met kinderbijslag?