Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Tijdens de scheiding is de betrokkenheid en de mening van de kinderen belangrijk. Dat kunnen jullie als ouders zelf oppakken. Waar nodig of gewenst kan er ook een kindgesprek plaatsvinden.  

Scheiding kinderen: kindgesprek rechter

Omdat de scheiding ook voor kinderen grote veranderingen met zich meebrengt, hebben zij in Nederland recht om hierbij betrokken te worden. In ieder geval door hun ouders, en indien nodig ‘gehoord’ te worden door de rechter, dit noemen ze ook wel een ‘kindgesprek’. Kinderen krijgen informeel de gelegenheid om te vertellen wat zij vinden. Het kan voor een kind een grote stap zijn om ‘opgeroepen’ te worden en naar de rechtbank te gaan.

Kindgesprek rechter verplicht?

Als ouders in overeenstemming een ouderschapsplan maken, waar ook de mening van de kinderen in meegenomen is, hoeft zo’n gesprek met de rechter niet plaats te vinden. Het is bedoeld om kinderen te beschermen, van wie de mening of belangen uit het oog zijn verloren. Dat betekent overigens niet dat het kind mag beslissen, wat nog wel eens gedacht wordt.
Als er zorgvuldige begeleiding is bij goede afspraken, waarbij de mening en belangen van kinderen mee zijn genomen, is het meesturen van een kindverklaring voldoende en hoeft een kind niet (onnodig) naar de rechtbank.

Kindgesprek Wender

Scheiding kindgesprek: gesprek ouders

Hoe ging het kindgesprek? “, heeft ook soms een andere betekenis dan het eventuele gesprek tussen een kind en een rechter. Dit gaat dan om het gesprek tussen ouder(s) en kind over het vertellen van ‘de’ boodschap van de scheiding. Het is voor veel ouders een beladen onderwerp, hoe vertel je dit en wat kun je van dit gesprek allemaal verwachten? Zeker is, dat dit gesprek van invloed is op hoe de kinderen met de scheiding om zullen gaan.
Denk er niet te licht over: de omstandigheden, antwoorden en houding tussen ouders heeft veel invloed op hoe kinderen dit zullen beleven en verwerken. Denk er ook niet te zwaar over: het gesprek is tot in zekere hoogte voor te bereiden, aan de hand van tips en aandachtspunten kan dit gesprek wel zorgvuldig aangepakt worden.

Scheiding kinderen: kindgesprek mediator

Ook wordt wel eens bij ‘kindgesprek’ en scheiding een gesprek tussen jullie kind en ons als mediator bedoeld. Zo’n gesprek zal voor sommige kinderen een positief verschil kunnen maken. Wender Mediation kan in veel gevallen helpen. In ons team is de pedagogische expertise in huis om een eventueel gesprek met een kind zorgvuldig en professioneel te kunnen laten verlopen.

Hoe verloopt een kennismakingsgesprek?

Weten wat jullie kunnen verwachten?

Zeer transparant en correct TOPPER.

Mijn ervaring was zeer positief. Had dit niet van te voren verwacht. Deze goede begeleiding heeft ons een hoop stress minder opgeleverd. Hartelijk dank voor de goede afhandeling van onze scheiding.