Een alimentatieberekening is in veel gevallen een lange tijd geldig. Tijdens de scheiding maken jullie afspraken over de hoogte van het bedrag, de wijze van betaling, en de periode. Als er geen “gekke” dingen gebeuren eindigt deze afspraak alleen doordat de voorwaarden die jullie hebben afgesproken vervallen. 

Alimentatieberekening

Juist omdat een alimentatie afspraak dus vaak lang geldig is en veelal niet zomaar tussentijds kan worden aangepast is het van belang dat jullie allebei goed begrijpen hoe een alimentatiebereking werkt. En bovenal: dat jullie allebei de gemaakte afspraken over de alimentatie als eerlijk en realistisch ervaren. Want daarmee borgen jullie de naleving van deze afspraken en beperken jullie de kans op onvrede en gedoe.

Alimentatieberekening aanpassen

Alimentatie berekenen kent twee uitgangspunten. De eerste en officiële methode is om een alimentatieberekening te laten opstellen volgens de daartoe opgestelde normen. De tweede methode is om op basis van eigen afspraken onderling afspraken over de alimentatie te maken.
Voor de officiële opstelling gebruiken wij de Tremanormen. Deze berekening kent een aantal stappen. De eerste stap is het bepalen welke bedragen de kinderen of de partner gewend waren te kunnen besteden. Dit heet de behoefte. De tweede stap in de berekening is het vaststellen hoeveel iedere partij als ouder of als ex-partner na de scheiding kan bijdragen. Dit heet de draagkracht. En in de laatste stap geeft de berekening aan, op basis van de draagkracht, hoeveel partij aan kinder- en/of partneralimentatie zal gaan betalen.

De rekenmethode en de daarbij gebruikte uitgangspunten en normen in de alimentatieberekening leiden in de praktijk niet in de ogen van alle ouders en partners tot logische of eerlijke uitkomsten. En daar komt een van de vele voordelen van mediation om de hoek kijken, dat hoeft geen probleem te zijn. Het is namelijk wettelijk volledig toegestaan om van de berekening af te wijken. Juist mediation biedt volop mogelijkheden om samen te bespreken wat nodig en redelijk is. Zijn jullie het daar over eens, dan kan de berekening (deels) worden losgelaten en maken jullie samen andere afspraken. Zodat de alimentatie hoger of lager wordt, over een langere of kortere periode wordt voldaan, in een andere verhouding tussen jullie wordt verdeeld, etc., er is van alles mogelijk. Wender Mediation kan jullie daar uitstekend bij helpen.

Veranderingen in alimentatieberekening

Vaak regelen alimentatieafspraken een maandelijks betaling van een afgesproken bedrag. De alimentatieberekening staat in principe vast. Aanpassingen kunnen nodig zijn als er veranderende omstandigheden optreden. Los daarvan zullen de alimentatiebedragen uit jullie afspraken ieder jaar een aanpassing ondergaan. Dit geldt altijd, of het nou gaat om afspraken volgens de berekening of om afwijkende, eigen afspraken.
De reden hiervoor is dat bij wet is bepaald dat een alimentatiebedrag jaarlijks zal geïndexeerd zal worden. De verhoging gaat in per 1 januari van een jaar en het percentage waarmee dat zal gebeuren wordt doorgaans in november in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?