Veelgestelde vragen rondom een scheiding gaan over het kopen van een (nieuwe) woning. Wat is de juiste volgorde? Kun je tijdens een scheiding al een nieuw huis kopen?

Hypotheekadviseur gesprek

Tijdens het traject van de scheiding volgt vaak voor één of beiden een gesprek met een hypotheekadviseur. Deze heeft bepaalde gegevens nodig vanuit de mediation, zoals voorlopige afspraken over partneralimentatie en verdeling van bezittingen en vermogen. Het heeft dus geen nut deze afspraak eerder in te plannen dan de start van de scheiding, omdat er veel gegevens nodig zijn.Deze gegevens worden duidelijk opgesteld door de mediator. Deze mogelijkheden worden meegenomen in de mediation: wat betekent dit voor jullie? Zijn de huidige afspraken dan nog logisch of zijn er toch aanpassingen nodig?

indexatie alimentatie staatscourant

Eigen huis kopen

Regelmatig is de wens en mogelijkheid er om door een van twee de woning over te nemen. Hiervoor zijn goede afspraken nodig, bijvoorbeeld over de waarde en het uitkoopbedrag. De tijdsdruk is vaak wat minder voor de persoon die in de woning blijft, voor degene die de woning gaat verlaten spelen andere zaken. Wil deze ook een woning kopen? Kan deze al een woning tijdens het huwelijk kopen of beter erna? Er is veel overleg nodig.

Tijdens huwelijk woning kopen

In het geval van een gemeenschap van goederen is alles gezamenlijk bezit. Dus als één van twee een woning koopt voor jullie gescheiden zijn, dus nog tijdens het huwelijk, is de nieuwe woning formeel eigendom van allebei. Dit kun je oplossen als er een duidelijk artikel komt in het echtscheidingsconvenant, waaruit blijkt dat de aan te kopen woning voor één van beiden is. Let op, hierbij is de juiste juridische formulering nodig én verdient het ook aandacht bij de ontbindende voorwaarden van de woning die gekocht wordt.

Goede afspraken!

Bij mediation begeleiden we jullie bij deze volgorde en stappen. Is het logisch en mogelijk om al tijdens de scheiding een nieuwe woning te kopen, of vlak hierna? Dit moet goed opgenomen worden in het echtscheidingsconvenant, want deze heeft de bank nodig. Het is in ieders belang dat de volgorde goed afgestemd is, zodat ieder op een acceptabel moment zijn/haar nieuwe stappen kan zetten. Goede en eerlijke afspraken, daar staan we voor.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?