Wat veel mensen niet weten is dat er in bepaalde gevallen de mogelijkheid bestaat om (een deel van) de scheidingskosten vergoed te krijgen. Dat kan zijn via de eigen rechtsbijstandsverzekering, als in de polis is opgenomen dat de kosten van mediaton bij scheiden worden vergoed. Maar vaker kan dat via een zogeheten “toevoeging” van de Raad voor Rechtsbijstand. Wat is dat precies?

Scheiden op toevoeging

Via de Raad voor Rechtsbijstand kan een ‘toevoeging’ worden gegeven, een toevoeging is een soort subsidie. Deze subsidie staat los van de eventuele ‘rechtsbijstandsverzekering’. Het in aanmerking komen voor scheiden op toevoeging wordt individueel toegekend. De Raad beoordeeld dit aan de hand van 3 punten:

  • hoogte van het inkomen.
  • omvang van het vermogen.
  • bedrag aan middelen die door de scheiding zijn verkregen.

Voor het vaststellen van het inkomen en het vermogen gebruikt de Raad de gegevens zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst. Men gebruikt de gegevens van 2 jaar eerder. Dus voor de aanvraag van een toevoeging in 2020 gebruikt de Raad de gegevens zoals die geregistreerd staan bij de Belastingdienst over 2018. In sommige situaties kan een ‘peiljaarverlegging’ worden aangevraagd. De Raad gebruikt dan niet de gegevens van 2 jaar eerder, maar van het huidige jaar.

Voor het vaststellen van de middelen die door de scheiding zijn verkregen, ontvangt de Raad een afschrift van jullie convenant. Op basis hiervan gaat De Raad na of -en daarmee welke- bedragen jullie ieder door het verdelen van de bezittingen bij de scheiding hebben verkregen.

Criteria scheiden op toevoeging

Voor het vaststellen van het inkomen en het vermogen gebruikt de Raad de gegevens zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst, van 2 jaar eerder dan het jaar waarin het scheiden op toevoeging is aangevraagd. Voor een aanvraag gedaan in 2023 stelt de Raad de volgende grenzen aan de gegevens van 2021 van de aanvrager (individueel):

  • maximaal verzamelinkomen 2021: € 30.000,- (voor alleenstaanden) of € 42.400,- (voor gehuwd/samenwonenden)
  • vrijgesteld vermogen 2021: € 31.340,-

Voor een aanvraag die aan bovengenoemde 2 criteria voldoet geeft de Raad een voorlopige toevoeging af. Als de scheidingsafspraken op papier staan ontvangt de Raad een kopie en beoordelen zij of ook aan het derde criteria wordt voldaan:

  • resultaatgrens 2021: € 16.874,-

Met resultaat bedoelt de Raad de middelen die jullie ieder door het verdelen van de bezittingen bij de scheiding hebben verkregen. Een voorbeeld hiervan is dat de eigen woning bij scheiding wordt verkocht en dat partijen de overwaarde bij helfte delen. Een overwaarde van bijv. € 40.000,-, waarvan ieder dus € 20.000,- ontvangt maakt in de basis dat de toevoeging door de Raad zal worden ingetrokken omdat de resultaatsgrens is overschreden. De Raad heeft over de toewijzing van de toevoeging alle zeggenschap.

Gevolgen scheiden op toevoeging

Een toevoeging die definitief is toegewezen maakt voor de verkrijger ervan dat de reguliere kosten van mediation vervallen. In plaats daarvan betaalt de verkrijger een eigen bijdrage van € 59,- (lage eigen bijdrage) of € 117,- (hoge eigen bijdrage). Een tweede voordeel is dat de kosten van de rechtbank, die normaliter € 157,- per persoon zijn, voor een persoon die mag scheiden op toevoeging dalen naar € 43,-.

In een situatie waarin beide partijen dus in mediation scheiden op toevoeging, zij ieder een lage eigen bijdrage krijgen toegewezen en de rechter een beschikking af moet geven, zijn de kosten voor scheiden dus € 102,- per persoon.

Scheiden op toevoeging bij Wender Mediation

De mediators van Wender Mediation zijn bevoegd om voor klanten een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand aan te vragen. Wij zullen altijd toetsen of een toevoeging voor (één van) jullie van toepassing zou kunnen zijn. Wij regelen dan voor jullie de aanvraag en ook de afhandeling ervan.

Meer weten over de Raad en toevoegingen, zie hier

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?