Fiscaliteiten: Hoewel het misschien niet het eerste is waar jullie aan denken heeft het beëindigen van de relatie ook allerlei fiscale gevolgen. De fiscus kijkt namelijk op een aantal punten mee. Om goede overwegingen te kunnen maken, is het belangrijk om te weten wat kan, mag en moet, ook op fiscaal gebied.

Toeslagpartner of toch fiscaal partner

De Belastingdienst kent twee soorten partners, namelijk: toeslagpartners en fiscaal partners. Als je getrouwd bent of geregistreerd partners, ben je automatisch fiscaal partner van elkaar. Voor mensen die ongehuwd samenwonen, geldt dat niet en is het fiscaal partnerschap een keuze. Of je fiscaal partner bent, is vervolgens van belang voor de belastingaangifte. Over het jaar van de scheiding mogen jullie gezamenlijk aangifte doen, en mogen jullie ook aangifte doen alsof jullie het hele jaar nog fiscaal partners zijn. Gezamenlijk aangifte doen heeft vaak voordelen, bijvoorbeeld voor de verdeling van de aftrekposten.

Maar het is niet verplicht om gezamenlijk aangifte te doen. Jullie kunnen ook ieder apart aangifte doen en de officiële datum van de beëindiging van het fiscaal partnerschap aanhouden. Wat jullie ook kiezen: zorg ervoor dat de aangifte correct wordt gedaan en dat er bijvoorbeeld geen posten vergeten worden of juist dubbel opgegeven worden. Het is dan ook raadzaam om de aangifte over het jaar van scheiding door een professional te laten verzorgen.

Voor het recht op toeslagen toetst de Belastingdienst niet alleen of je een fiscaal partner hebt, maar daarnaast ook of je een toeslagpartner hebt. Dit heeft namelijk gevolgen voor toeslagen als het kindgebondenbudget, de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Het komt regelmatig voor dat er na de scheiding rechten op toeslagen ontstaan, die tijdens de relatie nooit aan de orde zijn geweest. Daarmee kan het voor het recht op, en de hoogte van, de toeslagen dus wel uitmaken of je na de scheiding alleen gaat wonen of een gezamenlijke huishouding voert.

Fiscaal inkomen

Fiscaliteiten spelen ook een rol bij alimentatie. De afspraken over de kosten van de kinderen hebben fiscaal gezien geen gevolgen, echter een overeengekomen partneralimentatie wel. Partneralimentatie is namelijk formeel een inkomensbestanddeel dat aan de Belastingdienst moet worden opgegeven. De ontvanger van de alimentatie is dus verplicht hier inkomstenbelasting over af te dragen. De betaler mag het betaalde bedrag opvoeren als aftrekpost. Partneralimentatie speelt dus een rol in de aangifte en kan gevolgen hebben voor toeslagen, zoals hierboven genoemd.

Gezamenlijke bezittingen

Bij het uit elkaar gaan worden de gezamenlijke bezittingen verdeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de woning, inboedel, auto, bankrekeningen en nog vele zaken. De verdeling ervan zou fiscale gevolgen kunnen hebben. Meestal komen partijen tot een verdeling waardoor ieder ongeveer de helft van de waarde van alle bezittingen verkrijgt. Als dat niet zo is, kan een overbedeling van een van beiden ontstaan waarover als gevolg schenkingsbelasting verschuldigd is.

Fiscalist

Om zekerheid te krijgen dat alle fiscaliteiten rond jullie scheiding goed geregeld zijn, is het raadzaam de aangifte over het jaar van scheiding te laten verzorgen door een deskundige, en deze professional indien gewenst ook tussentijds mee te laten kijken bij de totstandkoming van het convenant.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?