De term scheidingsbemiddeling of mediation duikt steeds vaker op in de media. Maar wat is mediation precies en wanneer kun je het gebruiken?

Waar gaat het om?

Iedereen krijgt wel eens te maken met een verschil van mening, een conflict of een kwestie die tot onenigheid leidt. Er zijn eigenlijk drie manieren om zo’n situatie op te lossen. De eerste is om het zelf met elkaar op te lossen. De tweede manier is, om het geval aan een derde, bijvoorbeeld de rechter, voor te leggen die dan voor de betrokken bepaalt hoe gehandeld moet worden. En de derde manier is mediation.

Wat is het?

Mediation is dus een manier van conflictoplossing. Een manier waarbij de betrokkenen het niet zelf hoeven uit te zoeken, maar daarbij professionele hulp krijgen. En een manier waarbij niet iemand anders, zoals de rechter, besluit hoe het opgelost wordt, maar betrokken dat zelf bepalen.

Mediation is voor allerlei soorten kwesties geschikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan burenruzies, arbeidsconflicten, zakelijke geschillen, (consumenten)klachten, familievetes en scheidingen, etc.

Of het conflict nog mild is, of juist al flink is opgelopen, maakt in beginsel niet uit. Waar het om gaat is of de betrokkenen allebei tot een oplossing willen komen. Het doel is daarbij tot een afspraak over de kwestie te komen waar beide partijen mee akkoord kunnen gaan. Dus alleen wanneer een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt, heeft mediation geen zin.

Scheidingsbemiddeling Wender Mediation

Hoe werkt het?

Mediation is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. De meest belangrijke zijn vrijwilligheid en geheimhouding.

Deelname aan mediation is altijd op vrijwillige basis. Dat betekent dat het partijen vrij staat om de mediation te beëindigen en alsnog andere hulp in te schakelen als zij over de mediation niet tevreden zijn.

Geheimhouding heeft te maken met de afspraak dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken niet met anderen zal worden gedeeld. Dit om partijen in staat te stellen vrijuit te kunnen spreken en overleggen, zonder dat dit tegen ze gebruikt kan worden. Op basis van deze uitgangspunten ontstaan omstandigheden die helpend zijn om met elkaar in gesprek te raken en tot een oplossing te komen.

Scheiden op basis van mediation

Mediation bij scheiden betekent dat de hele scheiding, dus ook het opstellen van het convenant en ouderschapsplan, het maken van alimentatieberekeningen en ook de rechtbankprocedure, in de mediation wordt verzorgd. Partijen hoeven dan dus geen advocaat en ook geen rechter te zien om toch officieel, vlot en respectvol van elkaar gescheiden te raken.

Meer weten over mediation? Maak een gratis afspraak bij Wender Mediation. We helpen jullie graag!

Lees meer

indexatie alimentatie staatscourant

Woning kopen tijdens of na scheiding?

Een veelgestelde vraag gaat over de het kopen van een nieuwe woning. Kan dit tijdens een scheiding? En wanneer moet je naar de hypotheekadviseur?

Scheiden bij Wender Mediation

Meer scheidingen na de feestdagen, waarom?

Eigenlijk ieder jaar is er na de feestdagen een piek in het aantal echtscheidingen. Dat klinkt voor veel mensen onlogisch, want waarom zou er een verband zijn tussen zoiets ingrijpends als een echtscheiding en het moment in het jaar? Toch wijzen statistieken al meerdere jaren uit dat er meer scheidingen zijn na de feestdagen. Waarom is dat?

kind feest

Verjaardag ouderschapsplan

Een verjaardag is een nationale feestdag vaak voor een kind. Wat spreek je hierover af in een ouderschapsplan?