Bij een afspraak over partneralimentatie komen partijen ook overeen onder welke omstandigheden dat in de toekomst kan wijzigen of zal eindigen. Hoe zit dat bij nieuwe relaties en partneralimentatie?

Nieuwe relaties en partneralimentatie

De afspraak over de partneralimentatie komt tot stand op basis van de inkomens van beide partijen voor en na de scheiding. Er zijn een aantal omstandigheden die maken dat de afspraak over partneralimentatie eindigt of kan worden aangepast. Denk hierbij bijv. aan het verstrijken van de termijn die voor partneralimentatie is afgesproken, of aan een (grote) verandering in inkomen. Ook kan er een wijziging partneralimentatie optreden doordat er nieuwe partners in beeld komen.

Nieuwe relatie voor de betaler van partneralimentatie

Voor de partneralimentatie is het inkomen van de beide ex-partners relevant. Het inkomen van een nieuwe partner voor de partij die partneralimentatie betaalt, telt niet mee en leidt dus in eerste instantie niet tot een wijziging van de partneralimentatie.

Dat kan anders zijn als de nieuwe partner meebetaalt aan de kosten van wonen en leven van de partij die de partneralimentatie betaalt. Als zij de kosten samen dragen, zou er daardoor ruimte voor een hogere partneralimentatie kunnen ontstaan.
In de situatie waarin de nieuwe partner geen inkomen heeft kan dit bij samenwonen dus juist leiden voor hogere kosten van wonen en leven voor de partij die partneralimentatie betaalt. Als deze partij de nieuwe partner onderhoudt kunnen de hogere kosten leiden tot minder ruimte voor partneralimentatie.

Nieuwe relatie voor de ontvanger van partneralimentatie

Als de ontvanger van partneralimentatie een nieuwe partner krijgt waarmee hij/zij gaat samenwonen, trouwen  of een geregistreerd partnerschap aangaat, vervalt het recht op partneralimentatie.

Nieuwe relaties en partneralimentatie: andere opties

Indien gewenst kunnen partijen afspreken dat het recht op partneralimentatie niet direct vervalt als de ontvangende partij gaat samenwonen. Zij spreken dan een proefperiode af waarbinnen, indien de samenleving wordt verbroken, het recht op partneralimentatie herleeft.

Een andere optie is het overeenkomen van een niet-wijzigingsbeding. Partijen spreken dan af dat de afspraak over partneralimentatie niet wijzigt bij veranderende omstandigheden. Op de afspraken kan dan niet worden teruggekomen en ze kunnen niet worden gewijzigd. Hierop vormen alleen hele bijzondere omstandigheden, die redelijkerwijs niet te verwachten waren, een uitzondering.

Zijn er bij jullie veranderingen en willen jullie hulp bij het aanpassen van de partneralimentatie? We helpen jullie graag, neem gerust contact op.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?