Er is al lange tijd in de politiek en de maatschappij over gesproken. En per 1 januari van 2020 is het dan echt van kracht: de nieuwe wetgeving Partneralimentatie. Wat gaat er veranderen, en voor wie is dat belangrijk?

Nieuwe wetgeving partneralimentatie

In de nieuwe wetgeving partneralimentatie is gehoor gegeven aan het veel genoemde bezwaar dat een termijn van 12 jaar niet meer van deze tijd is. Tegenwoordig hebben partijen vaak beiden een eigen inkomen en zouden zij allebei op een kortere termijn financieel zelfstandig kunnen zijn. Om deze economische onafhankelijkheid te stimuleren, en om de acceptatie van het moeten voldoen van partneralimentatie te vergroten, is een wetwijziging aangekondigd.

Voor alle scheidingen waarvan het verzoekschrift na 1 januari 2020 door de rechtbank wordt ontvangen geldt de nieuwe wetgeving. In artikel 1:157 BW zijn de nieuwe regels voor de termijn van de partneralimentatie opgenomen: De termijn voor partneralimentatie wordt verkort naar een termijn die gelijk is aan de helft van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.

Nieuwe wetgeving partneralimentatie: uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen, die een andere termijn voor de duur van partneralimentatie mogelijk maken:

  1. indien er kinderen zijn die jonger zijn dan 12: de termijn is dan tot het jongste kind de leeftijd van 12 bereikt;
  2. als het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de ontvanger van de partneralimentatie krijgt binnen 10 jaar AOW: de termijn is dan tot de ontvanger van partneralimentatie de AOW-leeftijd bereikt,
  3. als het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd en de ontvanger van de partneralimentatie is ouder dan 50 jaar en bereikt niet binnen 10 jaar de AOW-leeftijd: de termijn is dan 10 jaar
  4. indien partijen samen een andere termijn afspreken.

Als meerdere van de hier genoemde punten van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn. De verschillende opties zijn in dit overzicht van de termijn van partneralimentatie weergegeven.

Er zijn verder geen wijzigingen in de berekeningswijze, en de vrijheid om zelf afspraken te maken over de duur en de hoogte van partneralimentatie blijft gewoon bestaan.

Huidige wetgeving partneralimenatie

Wat zijn de huidige regels over duur van partneralimentatie. De huidige wetgeving geeft aan dat partijen bij echtscheiding elkaar, vanuit de lotsverbondenheid van het huwelijk, financiële ondersteuning bieden. Partijen mogen zelf over de hoogte en de termijn in onderling overleg afspraken maken. Als onderlinge afstemming niet lukt geldt een maximale termijn van 12 jaar en de rekenmethode volgens de Tremanormen. Alleen voor huwelijken die korter duurden dan 5 jaar en zonder kinderen waren geldt een kortere termijn.

Deze wetgeving blijft van kracht voor alle scheidingen die zijn ingediend bij de rechtbank voor 31 december 2019.

Fiscale gevolgen

Er zijn nog meer zaken om rekening mee te houden rond scheiding en partneralimentatie. In het belastingplan 2020 is opgenomen dat inkomens worden belast met 2 tariefschijven in plaats van 4, en zijn per schijf tarieven vastgesteld. Daarnaast is afgesproken dat de belastingteruggave op aftrekposten als bijv. partneralimentatie wordt teruggebracht. Dat kan betekenen dat hoewel het brutobedrag dat een partner aan partneralimentatie betaalt hetzelfde blijft, dit netto gezien een hogere kostenpost is voor de betalende partij. Dat zou in sommige omstandigheden aanleiding kunnen zijn om deze afspraken samen nog eens te bespreken.

Vragen?

Hebben jullie vragen over de nieuwe wetgeving partneralimentatie, of over de veranderingen die op komst zijn? We vertellen jullie er graag meer over. Neem even contact op, dan kunnen we aangeven welke gevolgen dit voor jullie met zich mee kan brengen.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?