Moet je als je uit elkaar gaat altijd naar de rechter? Of kun je ook scheiden zonder rechtbank? En is dat een eigen keuze?

Uit elkaar gaan en de rechter: bij een huwelijk

Als jullie met elkaar zijn getrouwd is het duidelijk: er is dan, verplicht, een beschikking van de rechtbank nodig. Zonder deze beschikking kunnen jullie niet officieel van elkaar scheiden.

Goed om te weten: dat jullie een beschikking van de rechter nodig hebben betekent niet dat jullie daarom een advocaat moeten zoeken. Wender Mediation helpt jullie samen tot afspraken te komen en legt alle afspraken over de scheiding correct en begrijpelijk voor jullie vast. Aansluitend zorgen we ervoor dat deze scheidingspapieren voor jullie bij de rechter worden ingediend. Jullie hoeven zelf niet naar de rechtbank. De beschikking komt binnen enkele weken beschikbaar.

Uit elkaar gaan en de rechter: bij een geregistreerd partnerschap

Zijn jullie geregistreerd partners, en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan geldt eigenlijk hetzelfde als bij een huwelijk. Er is een beschikking nodig van de rechtbank om het partnerschap formeel af te wikkelen. Ook in deze situatie hoeven jullie zelf de rechtbank niet te bezoeken. Wender Mediation regelt de indiening van de scheidingsdocumenten.

Hebben jullie geen minderjarige kinderen? Dan is voor de ontbinding van het partnerschap geen beschikking van de rechtbank nodig. Wel blijft nodig dat alle scheidingsafspraken correct en volledig zijn vastgelegd. Wender Mediation begeleidt jullie en zorgt voor jullie dat via de notaris het partnerschap wordt beëindigd.

indexatie alimentatie staatscourant

Uit elkaar gaan en de rechter: bij samenwonen

Als jullie samenwonen is voor de beëindiging van de relatie geen document van de rechtbank aan de orde. Wel is het, net als eerder genoemd, van belang samen tot afspraken te komen en deze correct vast te laten leggen.

Indien jullie ouders zijn van minderjarige kinderen hebben jullie de mogelijkheid om het ouderschapsplan wel aan de rechter voor te leggen. Wender Mediation bespreekt met jullie of dat wenselijk is en regelt indien gewenst de vervolgprocedure.

Uit elkaar gaan en de rechter

De rechtbank is bij scheiden dus regelmatig een verplicht onderdeel. De rol die de rechter heeft kan echter volledig beperkt blijven tot het bekrachtigen van de scheidingsdocumenten. De rechter neemt dan dus geen inhoudelijke beslissen over de scheiding en beslist niets voor jullie. Want dat doen jullie zelf, in mediation bij Wender. Wender Mediation helpt jullie langs alle onderdelen, tot documenten die de toets van de rechter doorstaan.

Meer weten? Neem gerust contact op, we helpen jullie graag!

“Maak een scheiding niet onnodig juridisch en ingewikkeld!”

Lees meer

indexatie alimentatie staatscourant

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds een aantal jaar geldt dat huwelijken en partnerschappen automatisch 'in beperkte gemeenschap van goederen' zijn, Wat betekent dat eigenlijk?

Voorbereiding scheiden met mediation

Scheiden met mediation

Als jullie gaan scheiden met mediation, wat kunnen jullie dan doen ter voorbereiding op de mediation? Hier volgen enkele tips.

Stappenplan Wender Mediation

Eenzijdige scheiding

Een eenzijdige scheiding, kan dat via mediation? Wat is het en hoe is het proces anders?