Bij ‘partnerschapsvoorwaarden‘ of bij ‘huwelijkse voorwaarden’ is -in tegenstelling tot ‘gemeenschap van goederen’-sprake van veel vrijheid hoe de vermogensrechtelijke verhoudingen zijn en zullen blijven. Vaak blijft een eigen vermogen privé en wordt er goed vastgelegd hoe de inkomens  met elkaar verdeeld worden. Om dit te waarborgen zou eventueel elk jaar een verrekening moeten plaatsvinden: ‘een periodiek verrekenbeding.’

Periodiek verrekenbeding

Het periodiek verrekenbeding kan op veel manieren beschreven zijn in de huwelijkse voorwaarden.  Een voorbeeld:
“Per het einde van elk jaar voegen de echtgenoten bijeen en verdelen bij helfte hetgeen van hun inkomen over het jaar onverteerd is gebleven”.  Het is gebruikelijk dat dit meer specifiek is, het hoeft niet alleen over ‘inkomens’ te gaan maar kan ook bijvoorbeeld over bepaald vermogen gaan, of bijvoorbeeld een maximaal bedrag wat verdeeld wordt. Als er een periodiek verrekenbeding in de voorwaarden is opgenomen, is het overzichtelijk (en soms essentieel) om bij de jaarlijkse verrekening duidelijk de administratie bij te houden van deze verrekening.

Periodiek verrekenbeding scheiding

Op het moment van scheiden, zijn de huwelijkse voorwaarden leidend hoe de verdeling van vermogen vorm krijgt. Dit kan over duidelijk aanwijsbare bezittingen gaan of bijvoorbeeld bepaalde pensioenrechten. Als het ‘periodiek verrekenbeding’ jaarlijks is uitgevoerd en overzichtelijk bijgehouden, is dit financiële onderdeel van de scheiding vaak zonder discussie met elkaar op te stellen en te beschrijven.
Het gebeurt echter heel vaak dat een ‘periodiek verrekenbeding’ niet wordt uitgevoerd door de jaren heen. De discussie hierover kan dan wel ontstaan als men besluit te scheiden, want hoe ‘geldig’ zijn dan nog de afspraken uit de huwelijkse voorwaarden? Is het dan nog wel duidelijk wat van wie is/ zou moeten zijn?

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Als het periodiek verrekenbeding niet (goed) is uitgevoerd, kan er bij een scheiding een ingewikkelde en verrassende situatie ontstaan. Vanuit de wetgever moet dan op dat moment al het aanwezige vermogen worden gezien als vermogen wat nog verrekend moet worden. Dat kan dan strijdig voelen, omdat er dan geprobeerd kan worden om met ‘bewijzen’ aan te tonen dat iets tóch wel echt betaald is vanuit een van twee. Dat kan heel ingewikkeld worden als bijvoorbeeld de overwaarde (mede door een verbouwing) van de woning (op één naam) ter discussie staat. Of de waarde van een onderneming. Het kan dus in de praktijk zo gaan dat uiteindelijk bij scheiding op ‘huwelijkse voorwaarden’ alsnog het geheel afgerekend wordt zoals een huwelijk in ‘gemeenschap van goederen’: alles door de helft.

Mediation huwelijkse voorwaarden

Bij Wender Mediation is niets te complex. Op de achtergrond werken wij met juristen, advocaten en notarissen samen zodat wij – indien nodig-  snel kunnen schakelen als een oplossing/aanpak juridisch getoetst moet worden. Juist bij een niet-uitgevoerd verrekeningsbeding kunnen er vele discussies en onrust ontstaan, dat terwijl een echtscheiding al zo’n ingrijpend proces is.
Kies voor een route zonder juridische strijd en vóór rust in de toekomst, kies voor een scheiding via mediation.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?