Bij het maken van financiële afspraken over de kinderen na de scheiding valt regelmatig de term “kinderrekening”. Wat is dat precies en werkt dat in de praktijk?

Wat is een kinderrekening?

Na de scheiding blijven jullie samen verantwoordelijk voor de kinderen, ook in financieel opzicht. Dat maakt dat er in het ouderschapsplan afspraken staan over wie welk deel van de kosten van de kinderen zal bijdragen. En of één van jullie verantwoordelijk wordt voor alle betalingen (aan bijv. kleding, school en sport), of dat jullie dat beiden zullen doen. In het laatste geval kan een kinderrekening handig zijn.

Een kinderrekening is een bankrekening op naam van beide ouders. Hierop storten de ouders een afgesproken bedrag, en beide ouders kunnen vanaf die bankrekening de kosten voor de kinderen betalen.

Hoe werkt een kinderrekening in de praktijk?

Niet iedereen vindt het prettig om na de scheiding nog een gezamenlijke bankrekening te hebben. En het gezamenlijk inzicht in de uitgaven kan tot discussie leiden als een van beiden het wellicht niet eens is met de uitgegeven bedragen die zijn gedaan.

Het is daarom belangrijk om tijdens de scheiding hier goed over te praten. Soms worden, naast het maandelijks te storten bedrag, ook afspraken gemaakt over welke kosten van de rekening zullen gaan, of wordt een grensbedrag afgesproken zodat er geen te hoge bedragen zullen worden betaald zonder medeweten van de andere ouder.

De kinderrekening geeft beide ouders volledige transparantie in de kosten voor de kinderen. En dat zorgt er bij sommige ouders voor dat er juist discussie ontstaat, en bij andere ouders dat er juist nooit gedoe over is omdat alles beiden duidelijk is.

Kinderrekening Wender Mediation

Kinderrekening in het ouderschapsplan

Wender Mediaton staat jullie tijdens de scheiding bij en helpt jullie aan een compleet en goed doordacht ouderschapsplan op maat. Daarin komt ook de kinderalimentatie aan de orde, en bespreken we met jullie of een kinderrekening bij jullie zou passen.

Verder praten? Maak een gratis afspraak bij Wender Mediation. We helpen jullie graag!

Lees meer

Naam veranderen

Naam veranderen na scheiding?

Bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kiezen mensen er vaak voor dezelfde achternaam te voeren. Maar wat als de relatie strandt? Moet je je naam veranderen na scheiding?

Stappenplan Wender Mediation

'Wildgroei' scheidingsbegeleiding

Er is een 'wildgroei' aan begeleiding. Enerzijds hulpverlening die juridisch en financieel geen handelingen mogen doen, anderzijds advocaten die het soms té juridisch kunnen maken.

Ondernemer en scheiden

Ondernemer en scheiden

Het hebben van een eigen bedrijf is een extra onderwerp waar jullie in het kader van de scheiding afspraken over zullen maken. Dat kan soms best een uitdaging vormen, omdat er diverse belangen spelen. Wat zijn de meest belangrijke aandachtspunten als je ondernemer bent en gaat scheiden?