Hoe werkt de kinderopvang na de scheiding? Wie betaalt deze en wat moet er doorgegeven worden bij wie? Wie ontvangt de toeslagen van de kinderopvang? In deze blog zetten we het even op een rijtje.

Kinderopvang en woonsituatie

Waar wonen de kinderen straks, wat zijn de afspraken voor zorgverdeling?  Deze praktische afspraken hangen nauw samen met financiële afspraken. De kosten van de kinderopvang zullen vaak door de ouder betaald worden, bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben. In het ouderschapsplan staat ook beschreven hoe ouders om willen gaan met wijzigingen in de kosten voor kinderopvang.  Na de scheiding zijn er, naast alimentatie, regelmatig hogere toeslagen en fiscale tegemoetkomingen. Als ouders een 50/50 verdeling hebben (co-ouderschap), hebben allebei de ouders recht op toeslagen. Toeslagen kunnen flink veranderen, een goede alimentatieberekening laat dit zien. Via de website van de Belastingdienst is snel duidelijk of er wijzigingen voor de kinderopvang doorgegeven moeten worden.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Een toeslag voor kinderopvang is mogelijk als :

Toeslag voor kinderopvang

Voor de toeslag voor kinderopvang wordt, net als voor de andere toeslagen, gekeken naar o.a. de inkomens. Aangezien na de scheiding ouders géén toeslagpartners meer zijn, zal deze situatie anders worden en ontstaat er vaak meer recht op toeslagen. Dit moet wel eerst geregeld worden. In de praktijk ben je na scheiding geen toeslagpartner nadat:
– er een formeel echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is binnengekomen;
– én er niet meer op één adres gewoond wordt.

De Belastingdienst ziet dan op de eerstvolgende 1e van de maand twee gescheiden financiële huishoudens. Let op, er moet zelf wel een verhuizing zijn doorgegeven. Via de site van de Belastingdienst kan deze datum voor aanpassing toeslagen online worden doorgegeven en/of worden gecontroleerd.

Kinderopvang co-ouderschap

Voor de Belastingdienst is er sprake van co-ouderschap als de kinderen bij beide ouders 3 dagen per week wonen, of week-om-week bij beide ouders verblijven.  Dit ‘financiële’ co-ouderschap is belangrijk om door te geven voor de toeslagen. In dit geval kunnen namelijk beide ouders toeslag krijgen voor de uren die ze betalen, waar het kind staat ingeschreven maakt niet uit.  In dit geval is het dus belangrijk om de ‘normale wijzigingen’ van de scheiding door te geven én daarnaast dus co-ouderschap.

Financiële plaatje naast kinderopvang

De toeslagen die na scheiding vaak (ten gunste) veranderen: kindgebonden budget, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag. Daarnaast spelen nog kinderbijslag en alimentatie een financiële rol. Duidelijke informatie zorgt dat er duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden. Investeer in goede financiële afspraken en een deskundige begeleiding. Wender Mediation: Kwaliteit, dichtbij & persoonlijk.

Lees meer

Naam veranderen

Naam veranderen na scheiding?

Bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kiezen mensen er vaak voor dezelfde achternaam te voeren. Maar wat als de relatie strandt? Moet je je naam veranderen na scheiding?

Stappenplan Wender Mediation

'Wildgroei' scheidingsbegeleiding

Er is een 'wildgroei' aan begeleiding. Enerzijds hulpverlening die juridisch en financieel geen handelingen mogen doen, anderzijds advocaten die het soms té juridisch kunnen maken.

Ondernemer en scheiden

Ondernemer en scheiden

Het hebben van een eigen bedrijf is een extra onderwerp waar jullie in het kader van de scheiding afspraken over zullen maken. Dat kan soms best een uitdaging vormen, omdat er diverse belangen spelen. Wat zijn de meest belangrijke aandachtspunten als je ondernemer bent en gaat scheiden?

“Een goed en compleet ouderschapsplan geeft rust voor ouders en kinderen.”