Ondernemer en scheiden. Het hebben van een eigen bedrijf is een extra onderwerp waar jullie in het kader van de scheiding afspraken over zullen maken. Dat kan soms best een uitdaging vormen, omdat er diverse belangen spelen. Wat zijn de meest belangrijke aandachtspunten als je ondernemer bent en gaat scheiden?

Ondernemer en scheiden

Het eigen bedrijf

Of en wat er met het eigen bedrijf bij scheiding gaat gebeuren, is afhankelijk van een aantal zaken, maar hangt vooral af van de besluiten die jullie daar over nemen. Alleereerst is van belang of jullie met elkaar zijn getrouwd, en of er sprake is van huwelijks voorwaarden.

Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, en het huwelijk is voor 01-01-2018 gesloten, dan is een eenmanszaak, een v.o.f. of een man-vrouwfirma van jullie beiden. Jullie zullen daarom bij de scheiding afspraken gaan maken over hoe de onderneming verdeeld zal worden, en tegen welke waarde dat zal gaan. Als het eigen bedrijf een B.V. is, zit het anders. Bij een B.V. zullen afspraken gemaakt worden over wat er met de aandelen van de B.V. gaat gebeuren. Deze kunnen bijvoorbeeld tussen jullie worden verdeeld, of komen door een uitkoop in handen van één van beiden.

Met verdelen wordt hier dus het verdelen van de waarde van het eigen bedrijf bedoeld, de onderneming zelf blijft voortbestaan.

Waarde van het eigen bedrijf bij scheiden

Voor een ondernemer die gaat scheiden is het eigen bedrijf op meerdere manieren van belang. Als een onderneming verdeeld gaat worden zullen jullie het over de waarde van de onderneming eens moeten worden. Het is in alle gevallen aan te raden daar een deskundige partij bij te betrekken die op basis van gangbare normen tot een mogelijke waarde komt. Daar kunnen en mogen jullie in onderling overleg van afwijken.

Inkomen van de ondernemer bij scheiden

Behalve dat de onderneming dus een rolt speelt bij de verdeling van jullie bezittingen en schulden, speelt het eigen bedrijf ook een rol bij de afspraken over alimentatie. Alimentatie-afspraken gaan over meebetalen aan de kosten van levensonderhoud, voor kinderen en/of voor de ex-partner. Als het inkomen van de ondernemer door de scheiding zou dalen, raken daarmee de mogelijkheden voor het betalen van kinder- of partneralimentatie beperkt.

Het is daarom enorm belangrijk dat beide partijen bij scheiding op een constructieve manier naar de onderneming kijken, zonder één van beiden tekort te doen. Want het is in belang van beiden dat de onderneming gezond verder kan.

Ondernemer en scheiden

Ondernemer en scheiden: pensioen

Regelmatig is in het eigen bedrijf een voorziening voor pensioen opgenomen. Voor een ondernemer en scheiden geldt dat jullie in beginsel beiden recht hebben op de helft van het opgebouwde pensioen. Hoe dat in de praktijk geregeld wordt hangt af van jullie eigen voorkeuren en mogelijkheden. Zo kan een deel van de in het bedrijf opgebouwde spaarpot aan de (ex-)partner worden toebedeeld, of kan de waarde in het bedrijf intact blijven en tegen een ander vermogensbestanddeel “geruild” worden. Ook hierbij is deskundige begeleiding belangrijk, zodat jullie zeker zijn van de juiste afwikkeling en de (fiscale) consequenties ervan.

Ondernemer en scheiden bij Wender Mediation

Ben je ondernemer en ga je scheiden?
Neem contact op!

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?