Het krijgen van een nieuwe partner is veelal een gevoelige kwestie tijdens en na een scheiding. Juist omdat het krijgen van nieuwe partners zoveel conflicten kan veroorzaken, is het goed hier tijdens de scheiding afspraken over te maken. Hoe ga je na de scheiding elkaar van nieuwe partners op hoogte brengen?  Wanneer stel je een partner voor aan de kinderen en op welke manier? Het is aan te raden om duidelijk af te stemmen, hoe jullie met dit moeilijke onderwerp zullen omgaan. Op deze manier voorkom je een (onaangename) verrassing op een manier/moment die als respectloos kan worden ervaren.

Nieuwe partners

Het krijgen van een nieuwe partner kan als confronterend worden ervaren voor een ex-partner. Dit kan extra pijnlijk zijn als er al tijdens (of voor) de scheiding was van een nieuwe partner. Het kan definitief voelen dat het het echt over is, dat een andere persoon de partnerrol vervult. Moeite hebben met de nieuwe partner hoeft niets te zeggen over ‘de ex terug willen’, maar juist het een plekje geven van de situatie. Een scheiding en de verwerking ervan doorgaat verschillende stadia, het snappen en accepteren waarom zaken zo gelopen zijn kan een lang proces zijn. Als er een nieuwe partner in beeld komt, kunnen ineens (soms confronterende) puzzelstukjes in beeld komen: ineens kan (nog meer) worden ervaren wat er gemist werd, doordat een nieuwe partner een ander karakter/eigenschappen heeft.

Kinderen en nieuwe partner

Voor kinderen kan een nieuwe partner in het leven van papa of mama een heel heftige ervaring zijn. Afhankelijk van hoe ver ze zelf in hun ‘verwerking’ zitten, het wennen in de nieuwe situatie en hun beseffingsvermogen. Hoe (heftig) ze het ervaren ligt ook sterk aan de situatie, de timing maar vooral wat beide ouders hierin uitstralen. Een nieuwe partner kan een mogelijke herenigingsfantasie in de weg staan, de scheiding wordt (meer) definitief voor ze. Ook kan het verwarrend voor ze zijn hoe ze zich tegenover deze nieuwe partner op moeten/mogen stellen, omdat ze dan mogelijk een loyaliteitsconflict ervaren richting de andere ouder. Als ze het idee hebben dat mama verdrietig is omdat papa een nieuwe vriendin heeft, is het moeilijk(er) om aardig tegen deze nieuwe vriendin te doen. Kinderen kunnen zich hierom enorm afzetten tegen deze nieuwe partner. Er is onzekerheid over de nieuwe situatie, er was weer een soort van nieuwe structuur en wat gaat daar nu mee gebeuren? Daarnaast spelen ook praktische zaken een rol, als bijvoorbeeld verhuisd gaat worden in verband met een nieuwe partner, wat de woonafstand met de andere ouder vaak vergroot.

Tips gesprek over nieuwe partner met de ex-partner

 • Maak afspraken met elkaar wanneer je (ongeveer) elkaar, op welke manier, op de hoogte brengt.
  Willen jullie het van elkaar weten als er ‘maar’ een paar dates zijn geweest? Of helemaal niet?  Of als er gepraat wordt over samenwonen?
 • Kies bij voorkeur een moment, telefonisch of persoonlijk, om het te bespreken.
  Via de chat of tekst kan nog wel eens leiden tot miscommunicatie.
 • Voorkom (indien afgesproken) dat het via Social Media bij elkaar terecht komt, als het nog niet besproken is.
 • Accepteer van elkaar dat je in verschillende fases zit, hoe moeilijk misschien ook. Respecteer elkaars gevoelens.
 • Voorkom dat nieuws over nieuwe partners via kinderen bij elkaar terecht komt.
 • In het geval van samenwonen en kinderen, kies een moment om rustig te overleggen hoe met de opvoeding en financiële situatie om te gaan.
 • Mogen kinderen een nieuwe partner later (stief)papa/(stief)mama noemen van jullie? Bespreek het, zodat jullie elkaar niet (onbedoeld) kwetsen.

Tips nieuwe partners en kinderen

 • Breng bij voorkeur als ouders eerst elkaar op de hoogte, voordat de kinderen het horen.
 • Breng de kinderen op de hoogte als het ‘wat serieus’ is, in plaats van elke date (mocht dit aan de orde zijn).
  Dit is extra relevant bij bepaalde leeftijdsgroepen.
 • Vertel eerst een paar keer over de nieuwe partner, voorafgaand aan voorstellen.
 • Bespreek met de kinderen duidelijk dat de andere ouder het ook weet.
  Dit voorkomt dat ze voelen met een geheim rond te lopen.
 • De andere ouder kan ook nogmaals na de kennismaking aangeven de situatie te weten en het te accepteren.
  Op deze manier voelt het kind vrij om erover te mogen praten of vragen, en minder snel last van loyaliteitsconflicten.
 • Geef het kind de tijd en ruimte om te wennen, vragen en dring geen ongewenst contact op.
 • Laat duidelijk merken aan een kind dat deze belangrijker is en blijft  dan de nieuwe partner.

Besluiten voor de toekomst

Hoe in de toekomst met elkaar om te gaan, daar kunnen nu goede afspraken over gemaakt worden. Als ouders op een respectvolle wijze met elkaar blijven omgaan, heeft een kind hier veel baat bij. Bij Wender Mediation bespreken we niet meer en niet minder dan nodig, we denken mee hoe jullie in de toekomst zaken willen regelen. Beter nu een keer een gesprek over gevoelige onderwerpen dan dat dit later tot eventuele conflicten kan leiden.

Een ouderschapsplan op maat, kwaliteit, die past bij jullie situatie, dat is waar Wender voor staat. Neem gerust contact op om eens vrijblijvend kennis te maken.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?