Uit onderzoek van het CBS blijkt dat veel ouders na een scheiding dichtbij elkaar in de buurt wonen. Afspraken hierover worden vooraf tijdens de scheiding vaak gemaakt in een ouderschapsplan. Indien het mogelijk is om dichtbij elkaar te blijven wonen, ervaren gescheiden ouders hier praktische voordelen aan.

Ouders na scheiding

Als er kinderen zijn, is een scheiding op veel gebieden anders dan wanneer dit niet aan de orde zou zijn. Er is vaak sprake van schuldgevoel naar de kinderen toe en praktisch en financieel moeten er tijdens de scheiding veel ingrijpende besluiten gemaakt worden. Een van die besluiten gaat rondom wonen en de zorgverdeling. Tegenwoordig kiezen veel gescheiden ouders voor een vorm van co-ouderschap. Ook bij andere zorgregelingen en zeker bij minderjarige kinderen kan het praktisch zijn dichtbij elkaar te blijven wonen. Volgens een onderzoek van het CBS kiest de meerderheid van de ouders na scheiding om bij elkaar in de buurt te wonen.

De cijfers

Uit dit onderzoek blijkt dat vlak na scheiding bij een kleine minderheid van de gescheiden ouders (5%) de afstand tussen de woningen meer dan vijftig kilometer is. Van de ouders die in 2014 uit elkaar gingen woonde driekwart vier jaar later minder dan 10 kilometer uit elkaar. Het zijn vooral ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd en ouders met een hoog inkomen die vaker bij elkaar in de buurt blijven wonen.
Ouders na scheiding met één kind wonen doorgaans verder bij elkaar vandaan, dan wanneer ouders samen meerdere kinderen  hebben, blijkt uit dit onderzoek.

Wanneer verder uit elkaar wonen?

Er is gebleken dat gemiddeld drie jaar na de scheiding de afstand tussen de woningen van gescheiden ouders groter wordt. Ook blijkt dat hoe lager het inkomen, hoe verder ouders na scheiding uit elkaar gaan wonen. Niet alleen het inkomen speelt een rol, ook de inkomensverhouding. Een voormalig gezin met tweeverdieners blijft gemiddeld dichter bij elkaar in de buurt wonen dan eenverdieners. Bovendien blijkt dat gescheiden ouders uit een plattelandsgemeente gemiddeld verder uit elkaar gaan wonen(19%) dan ouders uit een stedelijke omgeving(27%).

Als reden voor het vergroten van de woonafstand, staat beschreven dat na ruim drie jaar na de scheiding bijna een kwart van de gescheiden ouders met een nieuwe partner gaat wonen. Dit vergroot doorgaans de afstand.

Afspraken in een ouderschapsplan

Afspraken over wie waar gaat wonen worden tijdens de scheiding duidelijk, het zijn onderdelen die beschreven worden in de financiële en juridische documenten. Hoe de zorgverdeling er na de scheiding uit ziet, is een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan. Hierbij is het belangrijk alle praktische zaken goed te bespreken en af te spreken, zodat ouders na scheiding geen onnodige spanningen hoeven hebben.
Ook afspraken voor de toekomst, wat de intentie is en afspraken zijn bij een eventuele verhuizing, staan in een goed ouderschapsplan beschreven. Op deze manier kunnen voor de kinderen en ouders praktische afspraken voor ook júist de langere termijn gemaakt worden. Dit geeft rust en duidelijkheid.

Bij Wender Mediation hebben we oog voor de kinderen en denken we mee over welke zaken een beslissing genomen moet worden Hierbij speelt de afstand tussen de woningen en de leeftijd van het kind een grote rol. Investeer in een toekomst met rust en duidelijkheid voor iedereen, investeer in een goed opgesteld ouderschapsplan.

Lees meer

Pubers en scheiding

Sommige pubers vragen om een andere opvoedaanpak. Hoe om te gaan met pubers tijdens en na een scheiding?

Gecertificeerde mediator

Als er iets op te lossen valt waarin je tegengestelde belangen hebt en waar je zelf niet goed meer uitkomt, is de keuze voor mediation heel logisch. Maar niet iedereen die zich mediator noemt kan jullie daadwerkelijk helpen. Kijk verder en zoek voor een professionele begeleiding naar een gecertificeerde mediator!

Roerige tijden

Er wordt door de maatregelen en aanpassingen in verband met het corona-virus veel van iedereen gevraagd. Ook van ouders, en van gescheiden ouders. Ineens staan allerlei afspraken onder druk. En nu?