Mediatior is een vrij beroep, dat wil zeggen dat iedereen zich mediator zou mogen noemen. Er zijn veel cursussen en opleidingen om te leren over mediation, de duur en kwaliteit van deze opleidingen variëren enorm. Voor het werken voor de overheid en tegenwoordig vaak arbeidsbemiddeling, of voor het aanvragen voor subsidie voor de Raad voor Rechtsbijstand, is er wel een eis dat een mediator een ‘MfN-registratie’ heeft. Maar wat betekent een ‘MfN-registermediator’ en waar voldoet deze aan?

MfN (register) mediator

MfN staat voor Mediaton Federatie Nederland. Een MfN-registermediator is, in tegenstelling tot ‘mediator’, wel een beschermde titel. Tijdens een willekeurige opleiding kan een mediator een certificaat halen, maar bij het MfN wordt de mediator geregistreerd en getoetst aan de hand van eisen. Het MfN is dus een instantie die mediators test op kwaliteit en eisen stelt aan waar zij aan moeten (blijven) voldoen om de kwaliteit te houden.

Waar voldoet een MfN-registermediator aan?

Op de website van het MfN staat het volgende beschreven over de eisen.

Een MfN-registermediator:
– voldoet aan de toetredingseisen;
– voldoet aan het beroepsprofiel voor een professionele mediator;
– werkt onder bepaalde condities en regels, vastgelegd in een overeenkomst;
– heeft voldoende ervaring;
– valt onder een klachtenregeling of tuchtrechtspraak
– houdt de kennis en vaardigheden op peil op het gebied van mediaton.

Toelatingseisen voor mediators tot het MfN?

Om aan de eisen te voldoen moet de mediator een erkende basisopleiding voor mediaton hebben gevolgd. Ook volgt er een theorie-examen voor de mediator en moet een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingeleverd worden. Daarnaast moeten kandidaten een succesvol assessment (praktijktoets) afnemen om zich uiteindelijk MfN-registermediator te mogen noemen.  Naast het behalen van de ‘titel’ MfN-registermediator zijn er dus ook eisen om deze titel te mogen houden.

Specialicaties/kwalificaties mediators

Vaak specialiseren mediators zich in een specifiek gebied. Hierbij kan gedacht worden aan: arbeidsmediaton, mediaton in strafzaken of bijvoorbeeld familie-mediation. De mediator heeft in deze verschillende situaties andere kennis nodig, zowel op juridisch als fiscaal gebied. Soms is deze extra opleiding voor de mediator zelf aanvullend gekozen om zich te verbreden, soms is deze opleiding een eis. Zo is de mediator die echtscheidingen gesubsidieerd uitvoert via de Raad voor Rechtsbijstand  en rechtspraak verplicht een opleiding tot familiemediator gedaan te hebben.

Bij Wender zijn de mediators beide MfN-registermediators met een specialisatie tot familiemediator.

Lees meer

Pensioen verdelen Wender Mediation

Pensioen verdelen?

Pensioen verdelen als je gaat scheiden. Voor veel mensen een ingewikkeld onderwerp. In de wet is vastgelegd hoe pensioenrechten worden verdeeld bij een scheiding. Maar jullie zijn vrij om dat anders te doen. Wat zijn de mogelijkheden?

Pensioen verdelen Wender Mediation

Verschil zorgregeling en omgangsregeling

Omgangsregeling of zorgregeling? Wat zijn eigenlijk de verschillen?

Pensioen verdelen Wender Mediation

Slecht uit elkaar

Belanden in een vechtscheiding is een nachtmerrie. Wat kun je doen om dat te voorkomen?