Een belangrijke factor bij de keuze hoe jullie de scheiding gaan regelen en welke partij jullie daarvoor in de arm nemen, is ook het kostenplaatje. Wat zijn dus de kosten van een scheiding?

De kosten van een scheiding hangen samengevat nauw samen met jullie persoonlijke omstandigheden. Het grootste verschil in de hoogte van de kosten wordt namelijk veroorzaakt door het wel of niet verkrijgen van een “toevoeging”. Maar wat is dat precies?

Subsidie voor scheiden

Via de Raad voor Rechtsbijstand kan een ‘toevoeging’ worden gegeven, een toevoeging is een soort subsidie. Deze subsidie staat dus los van de eventuele ‘rechtsbijstandsverzekering’ en wordt individueel toegekend. Of iemand in aanmerking komt voor een toevoeging, wordt door de Raad beoordeeld aan de hand van samengevat 3 punten:

  • Ten eerste, de hoogte van het inkomen.
  • Ten tweede, omvang van het vermogen.
  • Als laatste, de omvang van de middelen die door de scheiding zijn verkregen.

Voor het vaststellen van het inkomen en het vermogen gebruikt de Raad de gegevens zoals die dus bekend zijn bij de Belastingdienst. Men gebruikt daarentegen de gegevens van 2 jaar eerder. Dus voor de aanvraag van een toevoeging in 2019 gebruikt de Raad de gegevens zoals die geregistreerd staan bij de Belastingdienst over 2017. In sommige situaties kan ook een ‘peiljaarverlegging’ worden aangevraagd. De Raad gebruikt dan daardoor niet de gegevens van 2 jaar eerder, maar van het huidige jaar.

Voor het ook vaststellen van de middelen die door de scheiding zijn verkregen, ontvangt de Raad een afschrift van jullie convenant. Op basis hiervan gaat De Raad ook weer na of -en daarmee welke- bedragen jullie ieder door het verdelen van de bezittingen bij de scheiding hebben verkregen.

Het verkrijgen van een toevoeging leidt er dus toe dat de verkrijger ervan niet meer de reguliere kosten hoeft te betalen, maar slechts een eigen bijdrage. De kosten van de scheiding vallen daarom fors lager uit. Indien een rechtbankprocedure nodig is, zoals bij echtscheiding, wordt ook deze goedkoper.  Door de toevoeging is namelijk een verlaagd griffierecht van toepassing in plaats van het volle tarief.

Ook bij de mediator een toevoeging?

Niet iedere mediator kan en mag ook een toevoeging aanvragen voor iemand. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert duidelijke criteria en stelt strikte eisen aan de mediator voordat deze zich in mag schrijven. Maar ook niet iedere mediator wil op toevoeging werken. Dat komt omdat een mediator zich dan eigenlijk op pro-Deobasis inzet voor deze klanten.

Door voor onze klanten die er recht op hebben op toevoeging te werken, draagt Wender bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om goede en ook betaalbare rechtsbijstand voor iedereen beschikbaar te stellen.

Wij zullen dus altijd toetsen of een toevoeging voor (één van) jullie van toepassing zou kunnen zijn. Wij regelen dan voor jullie de aanvraag en ook de afhandeling ervan.

Meer weten over de Raad en ook toevoegingen, zie hier

Voor ook andere vragen, neem gerust contact op!

Lees meer

Pubers en scheiding

Sommige pubers vragen om een andere opvoedaanpak. Hoe om te gaan met pubers tijdens en na een scheiding?

Gecertificeerde mediator

Als er iets op te lossen valt waarin je tegengestelde belangen hebt en waar je zelf niet goed meer uitkomt, is de keuze voor mediation heel logisch. Maar niet iedereen die zich mediator noemt kan jullie daadwerkelijk helpen. Kijk verder en zoek voor een professionele begeleiding naar een gecertificeerde mediator!

Roerige tijden

Er wordt door de maatregelen en aanpassingen in verband met het corona-virus veel van iedereen gevraagd. Ook van ouders, en van gescheiden ouders. Ineens staan allerlei afspraken onder druk. En nu?