Fiscaliteiten: Hoewel het misschien niet het eerste is waar jullie aan denken heeft het beëindigen van de relatie ook allerlei fiscale gevolgen. Het eindigen van een relatie of huwelijk geeft naast emotionele, juridische ook financiële keuzes die vervolgens goed overwogen moeten worden. Om goede overwegingen te kunnen maken, is het echter belangrijk om te weten wat kan, mag en moet.

Toeslagpartner of toch fiscaal partner

De Belastingdienst kent twee soorten partners, namelijk: toeslagpartners en fiscaal partners. Als je getrouwd bent of geregistreerd partners, ben je dan ook automatisch fiscaal partner van elkaar. Voor mensen die ongehuwd samenwonen, geldt dat dus niet en is het fiscaal partnerschap een keuze. Of je fiscaal partner bent, is vervolgens van belang voor de belastingaangifte. Over het jaar van de scheiding mogen jullie gezamenlijk aangifte doen, en mogen jullie ook aangifte doen alsof jullie het hele jaar nog fiscaal partners zijn. Gezamenlijk aangifte doen heeft vaak voordelen, bijvoorbeeld voor de verdeling van de aftrekposten.

Maar het is niet verplicht om gezamenlijk aangifte te doen. Jullie kunnen ook ieder apart aangifte doen en de officiële datum van de beëindiging van het fiscaal partnerschap aanhouden. Wat jullie ook kiezen: zorg ervoor dat de aangifte correct wordt gedaan en dat er bijvoorbeeld geen posten vergeten worden of juist dubbel opgegeven worden. Het is dan ook raadzaam om de aangifte over het jaar van scheiding verder door een professional te laten verzorgen.

Voor het recht op toeslagen toetst de Belastingdienst niet alleen of je een fiscaal partner hebt, maar daarnaast ook of je een toeslagpartner hebt. Dit heeft namelijk gevolgen voor toeslagen als het kindgebondenbudget, de huurtoeslag en de zorgtoeslag. Het komt regelmatig voor dat er na de scheiding rechten op toeslagen ontstaan, die vroeger tijdens de relatie nooit aan de orde zijn geweest. Daarmee kan het voor het recht op, en de hoogte van, de toeslagen dus wel uitmaken of je na de scheiding alleen gaat wonen of een gezamenlijke huishouding voert.

Alimentatie

Vervolgens spelen bij alimentatie fiscaliteiten een rol. De afspraken over de kosten van de kinderen hebben fiscaal gezien geen gevolgen, echter een overeengekomen partneralimentatie wel. Partneralimentatie is namelijk formeel een inkomensbestanddeel dat aan de Belastingdienst moet worden opgegeven. De ontvanger van de alimentatie is dus verplicht hier inkomstenbelasting over af te dragen. De betaler mag daarnaast het betaalde bedrag opvoeren als aftrekpost.

Verdeling van bezittingen

Vervolgens worden bij het uit elkaar gaan de gezamenlijke bezittingen verdeeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de woning, de inboedel, de auto, de bankrekeningen en nog vele zaken. Meestal komen partijen tot een verdeling waardoor ieder ongeveer de helft van de waarde van alle bezittingen verkrijgt. Als dat niet zo is, kan een overbedeling van een van beiden ontstaan waarover als gevolg schenkingsbelasting verschuldigd is.

Dus gewoon goed geregeld

Om zekerheid te krijgen dat alle fiscaliteiten rond jullie scheiding goed geregeld zijn, is het raadzaam de aangifte over het jaar van scheiding te laten verzorgen door een deskundige, en deze professional indien gewenst ook tussentijds mee te laten kijken bij de totstandkoming van het convenant. Wender schakelt desgewenst een boekhouder of fiscalist in. Op deze manier regelen we dat ook fiscaal gezien aan alle aspecten van de scheiding de juiste aandacht wordt besteed.

Schepen achter je verbranden of aan de andere kant toch in gesprek?

Kortom Wender!

Lees meer

Pubers en scheiding

Sommige pubers vragen om een andere opvoedaanpak. Hoe om te gaan met pubers tijdens en na een scheiding?

Gecertificeerde mediator

Als er iets op te lossen valt waarin je tegengestelde belangen hebt en waar je zelf niet goed meer uitkomt, is de keuze voor mediation heel logisch. Maar niet iedereen die zich mediator noemt kan jullie daadwerkelijk helpen. Kijk verder en zoek voor een professionele begeleiding naar een gecertificeerde mediator!

Roerige tijden

Er wordt door de maatregelen en aanpassingen in verband met het corona-virus veel van iedereen gevraagd. Ook van ouders, en van gescheiden ouders. Ineens staan allerlei afspraken onder druk. En nu?