Arbitrage en mediation worden nog wel eens door elkaar gehaald. Wat is het verschil? Kan een mediatior ook arbiter zijn? Wanneer kies je voor arbitrage en wanneer mediation? 

Wat is arbitrage?

Arbitrage is een manier van ‘geschilbeslechting’, een conflict oplossen. Het is bij arbitrage niet een rechter die een besluit neemt  maar een arbiter. De arbiter of arbitragecommissie (meerder personen) is een soort scheidsrechter in het oplossen van het conflict. Op deze manier kan een rechterlijke procedure vermeden worden, arbitrage wordt vooral veel gekozen in het bedrijfsleven.

Overeenkomsten arbitrage en mediation

  • Arbitrage en mediation zien allebei toe om iets op te lossen zonder rechter;
  • Arbitrage en mediation zijn veelal sneller dan een gang naar de rechter;
  • Bij arbitrage en mediation is er een onafhankelijke derde aanwezig;
  • Bij beiden is de ‘uitkomst’ veelal een document met juridisch bindende afspraken.

Verschil arbitrage en mediation

  • De besluiten worden bij mediation genomen door de partijen zelf;
  • De mediatior is geen scheidsrechter op de uitkomst, maar meer op de communicatie;
  • Bij mediation zijn er geen juridische termen en handelingen zoals  ‘uitspraak’, ‘gelijk’, ‘ongelijk’, ‘eis’ en ‘verweer’;
  • Bij mediation is het uitgangspunt dat er een oplossing komt die voor ieder acceptabel is.

Arbitrage ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan voorziet in veel afspraken die op het moment van scheiden misschien goed leken, maar gaandeweg na de scheiding toch onvolledig, onduidelijk of onrealistisch. Om deze reden raden wij ouders altijd aan tijdig een ouderschapsplan met elkaar te evalueren. Wat als je er tijdens een evaluatie niet uitkomt? Maakt het niet onnodig juridisch als het over de kinderen gaat, wij adviseren hierom altijd naar een mediator te gaan in plaats van een arbiter. Jullie zijn en blijven ouders die het beste besluiten kunnen maken en dit altijd zullen moeten blijven doen. Een mediator begeleidt en heeft kennis voor de ontbrekende stukjes, is er een nieuwe alimentatieberekening nodig? Dat kan. Wender zorgt dat jullie aan het roer blijven.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?