De indexatie alimentatie 2021 is bekend. Het gaat om het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd. Ouders of ex-partners die bij de scheiding kinderalimentatie en/of partneralimentatie hebben afgesproken passen een verhoging toe van 3%.

Indexatie alimentatie 2021

Ieder jaar wordt in oktober in de Staatscourant de nieuwe Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud gepubliceerd. Het percentage geeft aan hoe de alimentatie met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar verhoogd dient te worden. Dit geldt voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie.

Hoe werkt indexatie alimentatie 2021?

De bedragen die bij de scheiding zijn afgesproken aan kinder- en/of partneralimentatie worden, om de koopkracht te behouden, ieder jaar verhoogd. De overheid stelt het percentage vast, het is dus niet jaarlijks hetzelfde percentage.

De bedragen aan alimentatie verhogen de partijen zelf met het percentage dat is gepubliceerd. En dat herhalen zij, zolang de alimentatie wordt voldaan, ieder jaar weer, tegen het dan geldende percentage.
Dat betekent dat jullie zelf het nieuwe bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie uitrekenen, onderling naar elkaar bevestigen, en vanaf 1 januari 2021 de nieuwe bedragen zullen voldoen.

Vragen over indexatie alimentatie?

Jullie kunnen in principe dus zelf de wijziging toepassen, en het bedrag dat in 2020 werd voldaan aan alimentatie met 3% verhogen. Hebben jullie hier vragen over? Dan zijn jullie natuurlijk welkom, stel ze gerust. Neem vrijblijvend contact op met Wender Mediaton .

Lees meer

scheiden zonder ruzie

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Vanaf 18 jaar verandert de alimentatie-afspraak, hoe? Ouders hebben 'onderhoudsplicht' tot in principe 21 jaar, soms nog langer.

Kosten scheiding

Kinderbijslag na scheiding

Vanaf 18 jaar verandert de alimentatie-afspraak, hoe? Ouders hebben 'onderhoudsplicht' tot in principe 21 jaar, soms nog langer.

Scheiden met huisdieren

Scheiden met huisdieren

Als jullie gaan scheiden met mediation, wat kunnen jullie dan doen ter voorbereiding op de mediation? Hier volgen enkele tips.