Waarom Wender Mediation?

Wat is mediation eigenlijk en wanneer kan het gebruikt worden? Een ruzie, een geschil, een conflict of een beëindiging: bij deze kwesties speelt er een tegengesteld belang tussen de ene en de andere partij. Er zijn 3 manieren om zo’n kwestie op te lossen: (1) jullie doen dat zelf, (2) jullie nemen een advocaat en laten de rechter de uitkomst voor jullie bepalen of (3) jullie kiezen voor mediation. 

Mediation is toch voor als je ruzie hebt?!

De term mediation is toch niet bij iedereen bekend. De meest gebruikte vertaling ervan is bemiddeling, dat betekent dus dan dat een mediator dus een bemiddelaar is. Het doel van de mediator is om partijen te helpen tot een oplossing te komen, waardoor zij vervolgens beiden tevreden zijn.

Een veel gehoord misverstand is dat mediation bijvoorbeeld alleen zin heeft als partijen ruzie hebben. Het werk van een mediator is echter het helpen oplossen van hetgene dat tussen de partijen speelt. Dat gaat bij een echtscheiding dus veel verder dan partijen weer “on speaking terms” te brengen (voor zover nodig): dat gaat over het regelen van de gehele echtscheiding. Want dat partijen (weer) met elkaar kunnen praten, betekent vervolgens niet dat ze zonder hulp tot afspraken over de kinderen en de financiën kunnen komen. Daarnaast ook dat goed op schrift kunnen stellen,  formeel in kunnen dienen en laten registreren. Dat is dan zoals gezegd het werk van de mediator.

Bij scheiden moet je toch naar een advocaat?!

En daarna raken we een andere veelgehoorde misvatting: als je gaat scheiden, heb je altijd een advocaat nodig. Dat zit namelijk anders.

Een mediator en een advocaat kunnen immers allebei een echtscheiding verzorgen. Maar wat zijn dan de verschillen? De taak van een advocaat is eerder om een ieders individuele recht tot het uiterste te behartigen. De mediator daarentegen werkt niet voor één van jullie, maar voor jullie beiden. Een mediator zit als onpartijdige deskundige aan tafel en houdt daarnaast de belangen van beide partijen in het oog. In gezamenlijke gesprekken begeleidt de mediator jullie, om zodoende te komen tot oplossingen die voor jullie allebei werken. Zo’n traject wordt dus volledig afgestemd op jullie situatie. Daarin wordt alles wat voor de scheiding relevant is, rustig met jullie besproken. Ook worden jullie van alle benodigde informatie voorzien.

Dit geeft jullie beiden ook zicht op een eerlijk verloop. Vervolgens geeft het ruimte om, waar dat gewenst is, elkaar wat tegemoet te komen. Op deze manier komen jullie tot weloverwogen besluiten en daarmee tot kwalitatief betere afspraken. Afspraken op maat die ook passen bij jullie. De mediator legt deze afspraken voor jullie vast en verzorgt ten slotte, met de hulp van een advocaat, voor het indienen van de stukken bij de rechtbank.

Daarom Wender Mediation!

Mediation is bij uitstek de manier om respectvol af te handelen wat is geweest, met de bedoeling dat beiden los kunnen laten en goed verder kunnen. Neem contact op met Wender Mediation, we helpen jullie graag!

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?