Soms worden termen rondom scheiding veel gebruikt, terwijl ze eigenlijk juridisch of fiscaal iets anders betekenen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij co-ouderschap. In de praktijk hoor je ook wel eens mensen  praten over de omgangsregeling, andere keer over de contactregeling, zorgregeling of zorgverdeling. Wat is precies het verschil? 

Zorgverdeling, zorgregeling en omgangsregeling

Vaak wordt hetzelfde bedoeld als er over zorgregeling, omgangsregeling en zorgverdeling gesproken wordt. Namelijk welke afspraken er gemaakt worden na het verbreken van een relatie rondom de kinderen. Waar zijn de kinderen wanneer, wie verzorgt ze dan. Vaak wordt dit in een schema vastgelegd in een ouderschapsplan.
Een jurist, advocaat of mediator hoort deze woorden op een andere manier omdat er namelijk juridisch verschil tussen zit.

Zorgverdeling en zorgregeling

Een onderdeel van het ouderschapsplan is de verdeling van zorgtaken en afspraken hierover. Juridisch gezien is er dan sprake van een zorgregeling/zorgverdeling als beide ouders gezag hebben over de kinderen. Als ouders allebei gezag hebben, hebben ze ook juridisch gezien meer plichten (en rechten). Er is daarom ook  meer verantwoordelijkheid en aandacht rondom beschrijven van het ‘zorgen’ voor de kinderen na de scheiding. Vandaar de ‘zorg’regeling/zorgverdeling. Als de kinderen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren, hebben beide ouders automatisch gezag over de kinderen. In het geval van samenwonende ouders, moeten er tijdens de zwangerschap een aantal stappen doorlopen worden om dit gezamenlijk gezag te regelen.

Omgangsregeling

Als één ouder gezag heeft en de ander niet, worden er ook vaak afspraken gemaakt over hoe zaken verlopen na de scheiding. Juridisch gezien is er  dan sprake van een ‘omgangsregeling’ en niet een ‘zorgregeling’. Dit omdat de ouder zonder gezag juridisch gezien geen verplichtingen heeft om te zorgen, daarentegen wel recht recht heeft op omgang met de kinderen. Als de kinderen één ouder hebben met gezag, wordt dit vaak ‘eenhoofdig gezag’ genoemd. Het kan een bewuste keuze zijn geweest dat er één ouder gezag heeft over de kinderen, soms is dit zo gelopen en zou het altijd nog eens geregeld moeten worden. Als ouders uit elkaar gaan en er is sprake van eenhoofdig gezag, wordt er dus wel eens gepraat over een ‘zorgregeling’ maar dit klopt dus juridisch niet. In dit geval is er voor de ouder zonder gezag ‘recht op een omgangsregeling’.

Juridisch óf zorgregeling óf omgangsregeling

Alle termen worden door elkaar gebruikt, maar als het juridisch vastgelegd moeten worden is er sprake van óf een zorgregeling, óf een omgangsregeling. Dit is dus afhankelijk van de gezagssituatie van ouders. Co-ouderschap is weer een andere vorm van ‘verdeling’ en staat niet haaks op één van twee, dat is eigenlijk een 50/50 zorgregeling, lees hierover meer op onze pagina.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?