Waar niet iedereen aan denkt is dat het testament ook een belangrijk document is dat bij een scheiding aandacht verdient. Moet je je testament aanpassen na een scheiding?

Testament aanpassen?

In een testament staat beschreven wie wat erft na je overlijden. Een testament vervalt niet automatisch door een (echt)scheiding. Dat maakt dat het belangrijk is het testament nog eens door te nemen om voor jezelf opnieuw te bepalen of je wijzigingen wenselijk vindt.

Soms voorziet een testament in een relatiebeëindiging. Er is dan in het testament uitdrukkelijk opgenomen dat de partner geen erfgenaam zal zijn als bij overlijden het huwelijk is beëindigd, of de samenleving is verbroken. Een dergelijke bepaling is niet in ieder testament opgenomen. En dat kan dus betekenen dat als jullie een testament hadden waarin je elkaar hebt aangewezen als erfgenaam, ook bij overlijden na de scheidingsdatum je (dan ex-)partner van je erft.

Het is daarom handig om bij scheiding langs de notaris te gaan. Als het effect van wat in het testament geregeld is niet langer gewenst is, kun je je testament aanpassen. Ingeval jullie minderjarige kinderen hebben kunnen ook bepalingen over voogdij worden opgenomen. Indien gewenst kunnen ook bepalingen worden opgenomen die voorkomen dat een erfdeel van de kinderen bij de ex-partner terecht kan komen. Bij het opstellen van een nieuw testament komen alle eerdere testamenten te vervallen.

Testament aanpassen bij scheiding?

Een scheiding is voor veel mensen reden om hun testament aan te passen. Dat aanpassen kan ook al tijdens de scheiding plaatsvinden. Ook hierin voorziet soms het testament reeds. Er is dan een bepaling opgenomen dat de laatstlevende partner, indien er een echtscheidingsprocedure loopt, onterft wordt. Als het testament daar niet in voorziet, en je het niet langer wenselijk vindt dat je partner in je testament staat, kan dat, tijdens het scheidingstraject, worden aangepast.

Ook voor mensen die geen testament hebben, kan de scheiding een reden zijn toch goed na te denken over het opstellen van een testament. Zonder testament gelden bij overlijden namelijk de wettelijke bepalingen van het erfrecht. Voor mensen die geen kinderen hebben geldt dan dat hun ouders erfgenaam zijn, of als zij er niet meer zijn, dat broers en/of zussen erfgenaam zijn. Als dat niet is aan wie je je bezit wilt achterlaten, kan een testament worden opgesteld.

Testament bij scheiden

Wender Mediation begeleidt jullie scheiding en besteedt ook aan het testament de benodigde aandacht. Willen jullie de scheiding op een eerlijke manier professioneel afwikkelen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?