Hoe werkt een scheiding als je niet met elkaar getrouwd bent, maar een geregistreerd partnerschap hebt? Zijn daar verschillen tussen? Is dan ook een rechter nodig? Kan een mediator dan ook helpen? In dit blog vertellen we meer over scheiden bij geregistreerd partnerschap, en hoe dat precies werkt.

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Net als een huwelijk, is een geregistreerd partnerschap een officiële verbintenis tussen twee partijen die pas verbroken is als de scheiding in de registers van burgerlijke stand is vastgelegd. Een geregistreerd partnerschap eindigt dus niet als partijen dat onderling naar elkaar uitspreken, er is meer voor nodig.

Scheiden bij een geregistreerd partnerschap werkt in veel gevallen hetzelfde als scheiden bij een huwelijk. Maar daar is een uitzondering op.

Minderjarige kinderen

Bij het ontbinden van een huwelijk is altijd de rechter nodig. Dat is bij een geregistreerd partnerschap ook zo, tenzij er geen minderjarige kinderen zijn. Als er geen kinderen zijn, of als het jongste kind ouder is dan 18 jaar, is een beschikking van de rechter niet perse nodig. Hoe werkt dat?

Vaststellingsovereenkomst

De geregistreerd partners maken, net als wanneer zij getrouwd zouden zijn, of wel minderjarige kinderen zouden hebben, een keuze in hoe zij de scheiding willen regelen. Soms lukt het partners om dat onderling te doen, vaak schakelen zij hulp in van een mediator. In een vaststellingsovereenkomst worden alle scheidingsafspraken van de partners vastgelegd. Dat zijn afspraken over de bezittingen en schulden, over alimentatie en over pensioenafspraken. Als partners bij het aangaan van het geregistreerd partnerschap voorwaarden hebben opgemaakt, zijn deze voorwaarden bij het maken van de scheidingsafspraken van belang.

De ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Als er minderjarige kinderen zijn zullen partijen naast de vaststellingsovereenkomst (het convenant) ook een ouderschapsplan opstellen en deze documenten indienen bij de rechter. Als er geen minderjarige kinderen zijn dan is een ouderschapsplan niet nodig, en is bij een geregistreerd partnerschap ook de rechtbankprocedure niet nodig. Partners kunnen zich dan tot een notaris of advocaat wenden. De notaris of advocaat zal op basis van de vaststellingsovereenkomst een verzoek voor beëindiging met wederzijds goedvinden rechtstreeks bij de gemeente indienen. De beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst in de registers van de burgerelijke stand zijn verwerkt.

Scheiding goed regelen?

Voor hulp bij de scheidingsafspraken en voor de juiste vastlegging ervan is Wender Mediation jullie graag van dienst. Ook de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand is bij onze dienstverlening inbegrepen, al dan niet via een rechtbankprocedure.

Willen jullie meer weten over een eerlijke en professionele afwikkeling van jullie geregistreerd partnerschap? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. We helpen jullie graag!

Lees meer

Ouderverstoting

Wat is ouderverstoting en hoe vaak komt het voor? Wat zijn de gevolgen? Voor ouder en ook voor het kind ?

Snel scheiden

Veel mensen willen snel scheiden. Hoe lang duurt een scheiding? Wat zijn voor- en nadelen van snel scheiden?

Nieuwe partner

Nieuwe partners, een gevoelige kwestie tijdens en na een scheiding. Wat kun je hierover afspreken en waarom?