Hoe werkt een scheiding als je niet met elkaar getrouwd bent, maar een geregistreerd partnerschap hebt? Zijn daar verschillen tussen? Is dan ook een rechter nodig? Kan een mediator dan ook helpen? In dit blog vertellen we meer over scheiden bij geregistreerd partnerschap, en hoe dat precies werkt.

Geregistreerd partnerschap ontbinden

Net als een huwelijk, is een geregistreerd partnerschap een officiële verbintenis tussen twee partijen die pas verbroken is als de scheiding in de registers van burgerlijke stand is vastgelegd. Een geregistreerd partnerschap eindigt dus niet als partijen dat onderling naar elkaar uitspreken, er is meer voor nodig.

Scheiden bij een geregistreerd partnerschap werkt in veel gevallen hetzelfde als scheiden bij een huwelijk. Maar daar is een uitzondering op.

Geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen

Bij het ontbinden van een huwelijk is altijd de rechter nodig. Dat is bij een geregistreerd partnerschap ook zo, tenzij er geen minderjarige kinderen zijn. Als er geen kinderen zijn, of als het jongste kind ouder is dan 18 jaar, is een beschikking van de rechter niet perse nodig. Hoe werkt dat?

Vaststellingsovereenkomst

De geregistreerd partners maken, net als wanneer zij getrouwd zouden zijn, of wel minderjarige kinderen zouden hebben, een keuze in hoe zij de scheiding willen regelen. Soms lukt het partners om dat onderling te doen, vaak schakelen zij hulp in van een mediator. In een vaststellingsovereenkomst worden alle scheidingsafspraken van de partners vastgelegd. Dat zijn afspraken over de bezittingen en schulden, over alimentatie en over pensioenafspraken. Als partners bij het aangaan van het geregistreerd partnerschap voorwaarden hebben opgemaakt, zijn deze voorwaarden bij het maken van de scheidingsafspraken van belang.

De ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Als er minderjarige kinderen zijn zullen partijen naast de vaststellingsovereenkomst (het convenant) ook een ouderschapsplan opstellen en deze documenten indienen bij de rechter. Als er geen minderjarige kinderen zijn dan is een ouderschapsplan niet nodig, en is bij een geregistreerd partnerschap ook de rechtbankprocedure niet nodig. Partners kunnen zich dan tot een notaris of advocaat wenden. De notaris of advocaat zal op basis van de vaststellingsovereenkomst een verzoek voor beëindiging met wederzijds goedvinden rechtstreeks bij de gemeente indienen. De beëindiging van het partnerschap moet binnen 3 maanden na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst in de registers van de burgerelijke stand zijn verwerkt.

Geregistreerd partnerschap goed beëindigen?

Voor hulp bij de scheidingsafspraken en voor de juiste vastlegging ervan is Wender Mediation jullie graag van dienst. Ook de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand is bij onze dienstverlening inbegrepen, al dan niet via een rechtbankprocedure.

Willen jullie meer weten over een eerlijke en professionele afwikkeling van jullie geregistreerd partnerschap? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. We helpen jullie graag!

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?