Vaak is er behoefte om snel te scheiden, als het besluit eenmaal genomen is. Welke snelle termijn is nodig voor een snelle scheiding en wat is een ‘flitsscheiding’?

Flitsscheiding

Een flitsscheiding was een vorm van echtscheiding, zonder tussenkomst van een rechter. Bij een flitsscheiding werd het huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap via de gemeente. Vervolgens werd dit geregistreerd partnerschap ontbonden bij de advocaat of notaris, zonder een rechtbankprocedure dus. Dit was in Nederland tussen 2001 en 2009 mogelijk, nu niet meer. Toch blijft de term bekend, men denkt dan aan ‘een snelle scheiding’

Einde manier ‘flitsscheiding’

Via een flitsscheiding kon de scheiding al binnen een paar dagen geregeld zijn, als iedereen het (snel) eens was over de uitkomst. Echter werd de flitsscheiding niet in ieder land erkent, ook was een nadeel dat via een flitsscheiding de rechten van de ex-partners niet goed werden vastgelegd. Totaal zijn er iets meer dan 30.000 huwelijken ontbonden door een flitsscheiding. Er is nog steeds voor veel mensen een behoefte aan ‘snel scheiden’ zonder tussenkomst van een rechter. Overigens is het nog steeds mogelijk om het geregistreerd partnerschap te laten eindigen zonder tussenkomst van de rechter, als er geen minderjarige kinderen zijn.

Alternatief flitsscheiding

Snel scheiden kan nog steeds. Hierom zijn tijdige keuzes voor de manier van scheiden essentieel. Een scheidingsprocedure kan erg lang duren als er onduidelijkheid en/of onenigheid is over de besluiten die gemaakt moeten worden. En met name, wordt er gekozen voor één uitvoerder of zijn er diverse professionals/begeleiders/schakels in het traject. Als allebei ex-partners een eigen advocaat nemen om het eigen recht optimaal te behartigen, kan een scheidingsprocedure wel jaren duren. Met andere woorden, voor een snelle scheiding is het nodig om te kiezen voor één (professionele) uitvoerder die het gezamenlijk belang goed kan uitvragen en behartigen.

Snel scheiden zonder ‘flitscheiding’

Voor een snelle echtscheiding is goed om te snappen dat de procedure uit twee verschillende onderdelen bestaat: in het eerste deel worden de documenten opgesteld met alle besluiten, in het tweede deel gaan deze documenten in ‘de procedure’ van de rechtbank en de gemeente. Op dit laatste deel is geen invloed uit te oefenen, en duurt zo’n zes weken. Op het eerste onderdeel van de echtscheiding, het opstellen van de documenten, is veel invloed voor een snelle scheiding. Als alle informatie snel aangeleverd is en er snel over besloten wordt, gaat het zo snel als afspraken gepland kunnen worden. Gemiddeld duurt een gehele scheiding dan drie maanden (inclusief de zes weken ‘procedure’), het kan dus sneller en veel langzamer.
Overigens, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap (zonder minderjarige kinderen) ontbinden, kan dus altijd veel sneller omdat ‘de procedure’ aanzienlijk verkort is.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?