Een vast en verplicht onderdeel van het ouderschapsplan is de financiële afspraak over de kosten van de kinderen. In principe is er veel vrijheid voor ouders om hier samen iets over te regelen. Zo mogen ouders dus in onderling overleg over de kinderalimentatie afspreken welk bedrag de vader en welk bedrag de moeder maandelijks zal bijdragen in de kosten van de kinderen. Hoe werkt dat met kinderalimentatie in de praktijk?

Kinderalimentatie in de praktijk

Als jullie uit elkaar gaan maken jullie in het ouderschapsplan afspraken over hoe jullie na de scheiding voor de kinderen gaan zorgen. Daar hoort ook bij hoe jullie financieel voor de kinderen gaan zorgen. Om daar een eerlijke en realistische afspraak over te maken moet goed met een aantal zaken rekening worden gehouden.

In Nederland geeft de Expertgroep Alimentatienormen een set van rekenregels af die aangeven hoe een bijdrage van elk van de ouders aan de kosten van de kinderen kan worden berekend. Deze tremanormen beschrijven dat een alimentatieberekening in een aantal stappen verloopt.

Kinderalimentatie in de praktijk berekenen

De eerste stap is om helder te krijgen welke kosten de ouders aan de kinderen uitgaven tijdens de relatie. De gedachte is dat het bedrag dat tot de scheiding aan de kinderen werd besteed, ook na de scheiding voor hen beschikbaar zou moeten zijn. Dit heet in termen van alimentatie het vaststellen van de behoefte van de kinderen. Op basis van inkomensgegevens van beide ouders en op basis van de gezinssamenstelling komt de hoogte van de behoefte van de kinderen tot stand.

De volgende stap is het bepalen van de mate waarin iedere ouder kan bijdragen om in deze behoefte van de kinderen te voorzien. Hierbij spelen de inkomensgegevens van de beide ouders, de afgesproken verdeling van zorg voor de kinderen en de inschrijving van de kinderen in het BRP na de scheiding een rol. Dit heet in termen van alimentatie het bepalen van de draagkracht.

De laatste stap in de berekening van kinderalimentatie is het vaststellen welk deel van de draagkracht van de ieder van de ouders nodig is om tot de benodigde kosten van de kinderen (de behoefte) te komen.

De alimentatieberekening past een aantal normen en standaarden toe om tot een uitkomst te komen.

Bij iedere scheiding stelt Wender Mediation de alimentatieberekening voor jullie op, en legt deze jullie helder en begrijpelijk uit. Jullie weten dan welke informatie is gebruikt, welke standaardnormen de berekening toepast, en wat dus volgens de algemene normen jullie bijdrage per ouder zou zijn.

Kinderalimentatie in de praktijk afspreken

Maar hoe weten jullie nou of de bedragen uit die berekening in de praktijk voldoen? Dat het een bijdrage is die je daadwerkelijk kunt betalen, en dat het een bijdrage is waarmee je werkelijk de kosten voor de kinderen kunt voldoen? Om daar meer inzicht in te krijgen helpen we jullie om inzicht te krijgen in de financiële situatie na de scheiding. Zo weten jullie dat zeker dat jullie een realistische afspraak maken waar jullie beiden van op aan kunnen.

In het geval jullie tot de conclusie komen dat de bijdrage van de ouders volgens de berekening niet is wat jullie willen afspreken is dat geen probleem. De berekening is namelijk helemaal niet verplicht om aan te houden. Indien jullie het samen eens zijn dat jullie ervan willen afwijken kan dat gewoon en leggen we in jullie ouderschapsplan jullie eigen afspraak over de kinderalimentatie vast. Zo wordt kinderalimentatie in de praktijk regelmatig overeengekomen.

Hulp bij kinderalimentatie in de praktijk

Vragen over kinderalimentatie, of hulp nodig? Of het nou gaat om het opstellen of aanpassen van een alimentatieberekening, of om hulp bij het gesprek om afspraken over kinderalimentatie te maken, neem contact op met Wender Mediation.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?