De wijze waarop het besluit om uit elkaar te gaan tot stand komt heeft een grote invloed op het moment en de manier waarop de scheiding kan worden geregeld. Ging het in gezamenlijk overleg? Of kwam het als donderslag bij heldere hemel?

Donderslag bij heldere hemel

Veel van de mensen die bij ons een afspraak maken, hebben voordat de mediation is gestart al ideeën over de scheiding en over de afspraken die zij willen maken. Zo weten zij bijvoorbeeld al hoe zij de zorg voor de kinderen willen verdelen of wat zij met de woning willen. Dat zijn veelal de stellen die samen tot het besluit om uit elkaar te gaan zijn gekomen en bij wie dat besluit door beiden is geaccepteerd.

Het komt ook regelmatig voor dat dat anders is. Niet ieder stel kan samen over de scheiding praten. Helaas komt de mededeling dat een van beiden wil scheiden nog best vaak voor de andere partij als een donderslag bij heldere hemel. En dat is voor jullie allebei ontzettend naar. De wijze waarop de scheiding tussen jullie ter sprake is gekomen, en de tijd die je elkaar hebt gegeven om aan het idee te wennen dat je uit elkaar gaat is erg belangrijk.

Ik wil scheiden

Het is voor de partij die de knoop doorhakt loodzwaar om aan de ander de boodschap te brengen dat de relatie over is. De drempel is hoog omdat het veel verdriet zal brengen. Zo’n besluit komt nooit zomaar tot stand. Daar gaat vaak een lange periode met twijfels en schuldgevoel aan vooraf. Veelal worden twijfels over de relatie niet met de ander gedeeld. En weggewuifd in de tijden dat het weer wat lekkerder loopt. Om daarna de kop weer op te steken en te groeien, wat wederom niet besproken wordt.

De andere partij heeft van de twijfels geen weet, en signaleert deze helaas vaak zelf ook niet bij de ander. Dit komt bijvoorbeeld doordat er niet heel duidelijk iets mis is. Er is niet of niet veel ruzie, de veranderingen zijn geleidelijk, alles gaat zijn gangetje.

De mededeling dat de ander wil gaan scheiden komt dan gevoelsmatig uit de lucht vallen, echt als donderslag bij heldere hemel. Het is dan ook raadzaam dat er even wat tijd en gelegenheid wordt gegeven om op deze boodschap te kunnen reageren. Om verdriet, boosheid, verwarring te kunnen uiten. Om vragen te kunnen stellen. Of om aan het idee te kunnen wennen.

Gaan wij scheiden?

Achteraf constateren vaak beide partijen dat er iets aan de relatie ontbrak. Bijvoorbeeld dat er onderling steeds minder gecommuniceerd werd, of steeds minder over relevante onderwerpen. Of dat partijen steeds wat meer langs elkaar heen leefden en minder tijd samen doorbrachten.

Sta dan ook stil bij de vraag of er, nu je dit samen onder ogen ziet, nog aan de relatie kan worden gewerkt. Dit kan alleen werken als je daar beiden oprecht voor open staat.

Hulp bij scheiden

Niet voor niets is de eerste stap in het mediationtraject die van de scheidingsmelding. Afhankelijk van jullie situatie en van jullie behoefte kunnen wij jullie hierbij ondersteunen en leggen we zo een stabiele basis voor verdere gesprekken en afspraken over de scheiding. Zo kunnen jullie samen met respect voor wat is geweest allebei weer zo goed mogelijk verder. Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Lees meer

Hoe vertel je het de kinderen?

Aan je kinderen vertellen dat papa en mama gaan scheiden. Een moment dat de kinderen waarschijnlijk altijd bij zal blijven. Hoe breng je zulk slecht nieuws? Een paar tips.

Internet-informatie

Online is veel te vinden over scheiden, soms zelfs té veel en/of tegenstrijdige berichten. Hier wat ons betreft aan te raden websites.

Kinderalimentatie

Een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan is de financiële afspraak over de kosten van de kinderen. In principe is er veel vrijheid voor ouders om hier samen iets over te regelen. Hoe werkt dat in de praktijk?