Een scheiding aanvragen, hoe werkt dat eigenlijk? Waar moet je dat aanvragen? Moet je dat samen met je partner doen? En wat is er nodig om een scheiding aan te vragen?

Een scheiding aanvragen

Het aanvragen van een scheiding gebeurt door het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Tenzij jullie niet getrouwd zijn en ook geen geregistreerd partnerschap hebben afgesloten, maar samenwonen. Voor samenwoners is de formele stap van het aanvragen van de scheiding niet aan de orde. Zij regelen het uit elkaar gaan door middel van een onderlinge schriftelijke overeenkomst over de beëindiging van de samenleving.

Het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank kan worden gedaan namens één van jullie (een eenzijdig verzoekschrift), of namens jullie gezamenlijk (een gemeenschappelijk verzoek).

indexatie alimentatie staatscourant

Wat is er nodig om een scheiding aan te vragen?

Als jullie gaan scheiden en dat regelen met mediation, dan is er altijd sprake van het indienen van een gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank.

Tijdens de mediation bespreken we alle aspecten van de scheiding met jullie, en helpen we jullie om tot afspraken te komen over al die verschillende onderdelen. We leggen de afspraken voor jullie vast in echtscheidingsconvenant. Als jullie samen minderjarige kinderen hebben, leggen we de afspraken over hen vast in een ouderschapsplan. Bij het aanvragen van de scheiding, dus bij het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank, worden deze documenten bij het verzoek gevoegd. De rechter spreekt dan de scheiding uit op basis van jullie documenten (echtscheidingsconvenant, en evt. ouderschapsplan)

De scheidingsaanvraag goed geregeld

Wender Mediation heeft veel ervaring in het regelen van scheidingen. We verzorgen de vastlegging van de afspraken in de scheidingsdocumenten en regelen de aanvraag van de scheiding die onze vast huisadvocaat voor jullie bij de rechtbank indient. Jullie hebben dus zelf weinig tot geen contact met de advocaat, want wij dragen zorg voor de afhandeling.

Meer weten? Neem gerust contact op, we helpen jullie graag!

“Maak een scheiding niet onnodig juridisch en ingewikkeld!”

Lees meer

scheiden zonder ruzie

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Vanaf 18 jaar verandert de alimentatie-afspraak, hoe? Ouders hebben 'onderhoudsplicht' tot in principe 21 jaar, soms nog langer.

Kosten scheiding

Kinderbijslag na scheiding

Vanaf 18 jaar verandert de alimentatie-afspraak, hoe? Ouders hebben 'onderhoudsplicht' tot in principe 21 jaar, soms nog langer.

Scheiden met huisdieren

Scheiden met huisdieren

Als jullie gaan scheiden met mediation, wat kunnen jullie dan doen ter voorbereiding op de mediation? Hier volgen enkele tips.