Ieder stel dat uit elkaar gaat komt er over te spreken: alimentatie. Alimentatie-afspraken bij scheiden zijn aan regels gebonden, maar er is ook veel vrijheid om van deze regels af te wijken. Hoe zit dat, en hoe gaan mensen daar in de praktijk mee om?

Soorten alimentatie-afspraken

Alimentatie is de financiële bijdrage die nodig is om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Vaak wordt voor deze bijdrage een bedrag per maand afgesproken. Er bestaan twee soorten alimentatie-afspraken bij scheiden. De eerste soort is kinderalimentatie. Dat is de financiële bijdrage die de ouders na de scheiding voor de verzorging en opvoeding van de kinderen zullen gaan betalen. De andere soort alimentatie bij scheiden is partneralimentatie. Dat is de bijdrage die de ene partner aan de andere partner gaat betalen om die partij in staat te stellen in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien.

Bij het vaststellen van alimentatie gaat de financiële regeling voor de kinderen altijd voor op de regeling voor de partner. Met andere woorden, kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie.

Afspraak verplicht?

Een afspraak over kinderalimentatie is verplicht voor ieder stel dat uit elkaar gaat en samen minderjarige kinderen heeft. Of jullie getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonend zijn speelt daarbij geen rol. Als ouder ben je bij wet financieel verantwoordelijk voor je minderjarige kinderen, en dat blijft ook na de scheiding zo. Daarom is iedere ouder verplicht, ook na de scheiding, bij te dragen in de kosten voor levensonderhoud van een kind, zolang het kind daar niet zelf in kan voorzien.

Voor partneralimentatie speelt de wijze waarop de ouders of partners aan elkaar verbonden zijn wel een rol. Voor partijen die hebben samengewoond bestaat er in principe geen recht op of verplichting tot partneralimentatie. In geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bestaat dat recht of die verplichting er wel. Dat betekent niet dat er per se na de scheiding een partneralimentatie moet worden voldaan, van het recht of de verplichting mag worden afgezien.

Afspraken maken

Eigen alimentatie-afspraak

Er zijn verschillende manieren om tot een bedrag aan alimentatie te komen. Hoewel bij wet is vastgelegd dat kinder- en partneralimentatie bij een scheiding aan de orde moeten komen, is er geen verplichte rekenformule. Dat betekent dat jullie als ouders of als partners vrij zijn om een bedrag af te spreken, zolang jullie het over de hoogte en voorwaarden eens zijn, en het aannemelijk is dat de afspraak voorziet in een reële oplossing voor de te verwachten kosten.

Om jullie te helpen een duidelijk beeld te krijgen of jullie eigen afspraak een realistische en haalbare oplossing is, helpt Wender Mediation jullie met een tool die inzicht geeft in de financiële situatie na de scheiding.

Rekenmethode

In Nederland heeft de expertgroep een berekeningsmethode ontwikkelt die op basis van een aantal uitgangspunten uitrekent welke bijdrage partijen aan kinder- en/of partneralimentatie zouden kunnen doen. Deze berekeningsmethode staat bekend als “de tremanormen”. In situaties waarin partijen het onderling niet eens worden over alimentatie worden de uitkomsten uit deze methode door de rechter opgelegd.

Heel kort samengevat verloopt een dergelijke berekening als volgt. Op basis van inkomensgegevens van beide partijen stelt de berekening in stap 1 vast welke bedragen tijdens de relatie beschikbaar waren. Dit heet in termen van alimentatie het vaststellen van de behoefte. Uitgangspunt is dat na de scheiding, voor zover mogelijk, datzelfde welvaartsniveau als voor de scheiding (voor de kinderen) wordt bereikt. In stap 2 stelt de berekening vast of en in welke mate partijen na de scheiding kunnen bijdragen om de kinderen en elkaar dat welvaartsniveau te brengen. Dit heet in termen van alimentatie het bepalen van de draagkracht. In stap 3 stelt de berekening tenslotte vast welk deel van de draagkracht van ieder van partijen nodig is om in de behoefte te voorzien. De alimentatieberekening past een aantal normen en standaarden toe om tot een uitkomst te komen.

In iedere mediation stelt Wender Mediation voor jullie de alimentatieberekening op. Jullie weten dan wat de uitkomsten volgens de tremanormen voor jullie zouden zijn. Het is aan jullie of jullie deze uitkomsten aanhouden, of daarvan willen afwijken en een eigen afspraak maken.

Alimentatie-afspraken bij scheiden

Hebben jullie vragen over alimentatie, of hulp nodig? Willen jullie een alimentatieberekening laten maken, of juist tot een eigen oplossing komen? Of het nou gaat om hulp bij de afspraken over alimentatie, of om ondersteuning bij het gehele scheidingstraject, we helpen jullie graag verder. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Neem gerust contact op.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?