Soms hoor je dat alimentatie-afspraken tot 18-jarige leeftijd gelden, dat is niet zo. Als ouder heb je een ‘onderhoudsplicht’. De onderhoudsplicht van ouders voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is, soms ook na 21 jaar in uitzonderingsgevallen. Wél verandert er na het 18e jaar het een en ander, vergeleken met de alimentatie-afspraken voor kinderen onder de 18.

Ouderschapsplan jongmeerderjarige

In een ouderschapsplan maken ouders samen alimentatie-afspraken over de periode totdat de kinderen 18 zijn. Deze financiële afspraak loopt door na de 18e, alleen gaan ouders dan de afspraak direct met de jongere aan. Als de jongere 18+ is ten tijde van het opstellen van het ouderschapsplan, mogen er niet zomaar afspraken óver hem/haar gemaakt worden: er is dan ook een akkoord nodig.

Bedrag alimentatie jongmeerderjarige

In principe krijgt een kind vanaf het 18e jaar dezelfde bijdrage als voorheen ‘kinderalimentatie’ was. Het verschil is dat hij/zij dit direct van de betalende ouder mag ontvangen. Gaat het kind op zichzelf wonen? Dan zal het kind ook financiële afspraken met de ouder kunnen maken bij wie hij/zij voorheen woonde.

Uitzonderingen

In de praktijk gebeurt het dat ouders hun alimentatie-afspraken gewoon nog na de 18e onderling door laten lopen, als hun kind nog bij een van hen thuis woont. Dit kan prima, als het kind hier ook mee akkoord is. Mogelijk moeten bedragen toch aangepast worden en is er een berekening nodig. Studiefinanciering heeft geen invloed, maar soms is de hoogte van de bijdrage wel flink aan te passen in het geval van bijvoorbeeld een studie of baan.

Goede afspraken

Ook hier geldt: duidelijke en eerlijke afspraken zijn voor iedereen belangrijk. Voelt een afspraak niet meer goed of is er een extra check nodig? Een geregistreerde mediator is gekwalificeerd dit met jullie op te lossen, vlot en in harmonie.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?